2023

Frokostseminarer om sykehusbygg og legemiddelpriser

Legeforeningen arrangerer to frokostseminarer på Legenes hus første uken i januar.
Kommunikasjonsavdelingen
3. januar 2023
A-hus leger i korridor FOTO: Ahus/Thomas Barstad Eckhoff
Illustrasjonsfoto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Hvordan bygge gode sykehus?

Frokostseminar torsdag 5. januar
Tid: Kl. 09.00 (enkel frokostservering fra kl. 08.30)
Sted: Legenes hus, Christiania torv 5, 0158 Oslo

Et fagseminar med lokale og sentrale tillitsvalgte, i tillegg til aktører som jobber med bygging av sykehus. Ansattes medvirkning i byggeprosesser og hva som skal til for å treffe bedre på framskrivinger, vil stå sentralt.

I panelet sitter:

 • Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF
 • Lars Magnussen, eiendomssjef Helse Midt-Norge RHF
 • Marte Lauvsnes, avdelingssjef rådgivning og tidligfase i Sykehusbygg HF
 • Øyvind Hope, seksjonsleder for seksjon analyse og evaluering i Sykehusbygg HF
 • Lars Kåre Kleppe, ansattvalgt styremedlem ved Helse Stavanger
 • Jonas Rusten Wang, rådgiver og prosjektleder i Agenda Kaupang
 • Ståle Clementsen, leder av Overlegeforeningen

Are Brean, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening, er ordstyrer.

Arrangementet streames også på Facebook.

Tilbake til åpne legemiddelpriser?

Frokostseminar fredag 6. januar
Tid: Kl. 08.15 (enkel frokostservering fra kl. 08.00)
Sted: Legenes hus, Christiania torv 5, 0158 Oslo

Åpenhet vs. hemmelighold av legemiddelpriser: Vi spør om hemmelighold er realistisk – og om det finnes grunner til å hevde at hemmelige priser bidrar til større rabatter. Er det mulig å gå tilbake til åpne legemiddelpriser? Og i hvilken grad spiller internasjonale føringer og samarbeid inn når det kommer til politikken knyttet til hemmelighold vs. åpenhet?

Følgende deltar som innledere og sitter i panelet:

 • Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
 • Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen
 • Iselin Dahlen Syversen, avdelingsleder for Nye Metoder-avdelingen, Sykehusinnkjøp
 • Daniel Heinrich, leder for Norsk onkologisk forening
 • Veronica Barrabes, styreleder i Legemiddelindustrien og daglig leder av Novartis Norge
 • Torfinn Aanes, seniorrådgiver ved Ahus og tidligere leder av Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

Ståle Sagabråten, leder av Legeforeningens fagstyre, er ordstyrer.

Arrangementet streames også på Facebook.