Helse-Norges nest mektigste kvinne andre år på rad

President Anne-Karin Rime befester sin posisjon over de mektigste kvinnelige helsetoppene i Norge 2023.
Anne-Karin Rime FOTO: Legeforeningen /Thomas B. Eckhoff
LAGINNSATS: – Årets liste viser hva en sterk og samlet legeforening får utrettet, og ikke minst hvilken posisjon legene besitter. Denne laginnsatsen skal vi være stolte av, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

– Dette bekrefter igjen Legeforeningens innflytelse og sentrale posisjon i helsetjenestens makthierarki. Nok en gang er dette et resultat av langsiktig og målrettet lagarbeid, påpeker legepresidenten.

Store maktutskiftninger

Bladet Kapital har for 17. år på rad kåret de 100 mektigste kvinnene i Norge. Kvinner innen politikk, økonomi og organisasjoner dominerer toppsjiktet på årets hovedliste. Aldri før har det vært så store utskiftninger på listen, og aldri tidligere har en så ung kvinne gått helt til topps: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (36).

Tanken med den årlige kåringen er først og fremst å rette søkelyset på alle de dyktige kvinnene som har og tar makt og samfunnsansvar.

I tillegg til hovedlisten består kåringen av dellister innenfor åtte ulike bransjer og sektorer, deriblant helse.

«Må lytte til foreningens leder»

Legeforeningens president må kun se seg slått av konstituert direktør i Folkehelseinstituttet Gun Peggy Knudsen på listen over Helse-Norges mektigste kvinner 2023.

Rime befester dermed sin posisjon fra fjoråret, og topper listen blant foreningsledere på helsefeltet.

I sin begrunnelse skriver Kapital:

«På andreplass finner vi, i år igjen, Anne-Karin Rime. Hun har tronet høyt på listen de siste to årene, etter at hun tok over toppvervet som president i Den norske legeforeningen etter Marit Hermansen. 

I sommer fikk Rime fornyet tillit i en interesseorganisasjon der ca. 96 prosent av alle norske leger og medisinstudenter står på medlemslisten. Med en så stor andel norske helsearbeidere representert er sentrale beslutningstakere nødt til å lytte til foreningens leder når spørsmål om vaksiner, fastlegeordninger og beredskap diskuteres. Legenes viktige posisjon ble også tydeliggjort under covid-19.

55-åringen er tidligere anestesilege ved Sykehuset Østfold og har også kritisert at nye sykehusbygg bygges for små. Grunnen til at hun ble tillitsvalgt, ifølge henne selv, skal ha vært at Sykehuset i Østfold ble for lite. Rime ledet Overlegeforeningen i flere år, og er fortsatt nestleder i flere fond og legater.»

Eneste interesseorganisasjon med to

Siri Skumlien, Legeforeningens generalsekretær, er også blant de 20 mektigste kvinnene på helsefeltet i 2023, noe hun også var i fjor.

Legeforeningen er dermed den eneste interesseorganisasjonen som igjen har to på listen over Helse-Norges mektigste kvinner.

– Årets liste viser hva en sterk og samlet legeforening får utrettet, og ikke minst hvilken posisjon legene besitter. Denne laginnsatsen skal vi være stolte av, avslutter Anne-Karin Rime.

For å rangere makt på en konsekvent måte, tar Kapital utgangspunkt i den samme maktdefinisjonen hvert år. Ifølge denne er makt muligheten til å påvirke. Det vil si å kunne være med på å bestemme og oppnå resultater. Det er derfor ikke bare formell makt som er avgjørende, men også andre former for makt som definisjonsmakt og faglig dyktighet.

Anne-Karin Rime er på 67. plass på årets hovedliste over Norges 100 mektigste kvinner. Juryen har gjort kåringen ut fra et utvalg på ca. 2,7 millioner kvinner i landet.

imagehrvtq.png