LANDSSTYREMØTET: Anne-Karin Rime gjenvalgt som president

Anne-Karin Rime er ved akklamasjon gjenvalgt som Legeforeningens president under landsstyremøtet i Bodø onsdag ettermiddag. Landsstyret har også gjenvalgt Nils Kristian Klev som visepresident.
Bilde av Anne Karin Rime idet hun ble gjenvalgt som president i Legeforeningen 2023.
GJENVALGT: Anne-Karin Rime går inn i sin andre periode som president i Legeforeningen. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

– Tusen takk for fornyet tillit. Det er en ære å få lede denne fantastiske foreningen videre, sier Anne-Karin Rime etter at gjenvalget er et faktum.

Rime går dermed inn i sin andre periode som president i Legeforeningen.

– Sammen med sentralstyret, tillitsvalgte og resten av medlemmene er jeg svært motivert til å fortsette å kjempe for Legeforeningens interesser og en bedre helsetjeneste.

Den gjenvalgte legepresidenten får representanter fra overlegene, allmennlegene, yngre leger og avtalespesialister med seg inn i styret.

Bilde av Anne-Karin Rime og Nils Kristian Klev.
PRESIDENT OG VISEPRESIDENT: Anne-Karin Rime og Nils Kristian Klev. Foto: Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Til visepresidentvervet ble Nils Kristian Klev også gjenvalgt ved akklamasjon. Klev er leder i Allmennlegeforeningen.

Anne-Karin Rime (54) har vært president i Den norske legeforening siden 2021. Hun er spesialist i indremedisin og anestesiologi, har en mastergrad i ledelse fra Universitet i Oslo og har hospitert ved Mayoklinikken i USA. Rime har lang fartstid som overlege og tillitsvalgt ved Sykehuset Østfold Kalnes, er tidligere styremedlem ved sykehuset og tidligere leder for Norsk overlegeforening.

Landsstyret har valgt følgende til å utgjøre Legeforeningens nye sentralstyre, for perioden 2023–2025:

 • President: Anne-Karin Rime
 • Visepresident: Nils Kristian Klev

Styremedlemmer

 • Ingeborg Henriksen (gjenvalgt, Yngre legers forening)
 • Ståle Clementsen (gjenvalgt, Norsk overlegeforening)
 • Marie Skontorp (Norsk overlegeforening)
 • Paul Olav Røsbø (Finnmark legeforening, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid)
 • Yngvild Hannestad (Praktiserende spesialisters landsforbund)
 • Tobias Iveland (Yngre legers forening)
 • Hans Christian Myklestul (Allmennlegeforeningen)
Bilde av sentralstyret for perioden 2023-2025
SENTRALSTYRETS NYE MANNSKAP: Bak fra venstre Tobias Iveland, Ståle Clementsen, Hans Christian Myklestul og Paul Olav Røsbø. Foran fra venstre Ingeborg Henriksen, Marie Skontorp, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev og Yngvild Hannestad. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Varamedlemmer

 1. Lars Magnus Aker (Yngre legers forening)
 2. Christine Agdestein (Allmennlegeforeningen)
 3. Kristin Hovland (Oslo legeforening, Norsk arbeidsmedisinsk forening)

Det nye sentralstyret trer i kraft 1. september 2023.