LANDSSTYREMØTET: Helsepolitisk strid i Bodø

Forholdet mellom den offentlige og private helsetjenesten sto på agendaen da våre sentrale helsepolitikere møttes til helsepolitisk debatt under landsstyremøtets første dag.
Bilde av helsepolitiskdebatt
ENGASJERTE POLITIKERE: Løsningen på hvordan vi sikrer den beste helsetjenesten for alle engasjerte våre sentrale helsepolitikere. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Panelet for den tradisjonsrike debatten besto av helseminister Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet, helsepolitisk talsperson for Høyre Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti Marian Hussein, og helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet Bård Hoksrud.

President Anne-Karin Rime innledet et av dagens høydepunkt med å trekke frem at det bør være et tankekors for politikerne at så mange nordmenn er villige til å betale for tjenester som dekkes av det offentlige.

Lavere tiltro til den offentlige helsetjenesten

– Den offentlige helsetjenesten er en av velferdsstatens viktigste bærebjelker. Og den største garantisten for lik rett til god helsehjelp, uansett hvor du bor og hvor mye du tjener. Likevel tror 54 prosent av befolkningen at kapasiteten i den offentlige helsetjenesten vil være dårligere om fem år. 71 prosent mener at regjeringen ikke gjør nok, sa Rime.

Politiske debatter får det ofte til å virke som om det er et uforsonlig skille mellom offentlige og private helsetjenester. I virkeligheten er bildet mer sammensatt, understreket presidenten.

– De fleste private tjenestene er nødvendige supplement til den offentlige helsetjenesten. De er en så integrert del av den offentlige helsetjenesten at pasientene knapt vet at de er private. Spørsmålet for denne debatten er med andre ord ikke om vi skal ha offentlige eller private helsetjenester. Men om hvordan forholdet og arbeidsfordelingen mellom den offentlige helsetjenesten og de private tjenestene skal se ut. 

Legepresidenten påpekte at å bevare og videreutvikle et godt offentlig helsetilbud er en avgjørende oppgave for politikerne fremover. Det er en jobb som forutsetter tydelige prioriteringer.

– Vi ønsker å høre fra politikerne om hvilke politiske løsninger de sitter med som sikrer oss gode arbeidsforhold og befolkningen et godt helsetilbud, avsluttet Rime, før hun ga ordet til debattens ordstyrer, Håkon Haugsbø, journalist og tidligere programleder i NRK.

Beskyldte statsråden for å tale med to tunger

En sentral del av den helsepolitiske debatten hvert år er spørsmål fra landsstyredelegatene til politikerne, men nytt av året var et fagpanel bestående av Overlegeforeningens leder Ståle Clementsen, Allmennlegeforeningens leder Nils Kristian Klev, og Yngre legers forenings leder Kristin Kornelia Utne. De fikk anledning til å kommentere og stille spørsmål til politikerne underveis i debattens første time.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i mai å begrense mulighetene til private aktører i helsetjenesten. Haugsbø ba Kjerkol om å forklare vedtaket.

– Det private er en del av løsningen. Helsetjenesten er et økosystem, men det som er viktig å huske på er at fellesskapet finansierer denne tjenesten, og tjenesten skal sikre et likeverdig tilbud til alle. Hovedmålet til regjeringen er ikke å begrense de private, men å gjøre den offentlige helsetjenesten så god at det er der fagfolkene ønsker å jobbe, forklarte Kjerkol.

Tone Wilhelmsen Trøen mener derimot at Arbeiderpartiet taler med to tunger.

– Dette er en helt annen retorikk enn det helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Cecilie Myrseth sa etter partiets landsmøte. Jeg regner med Myrseth og helseministeren mener det samme, men det statsråden sier nå er noe helt annet enn hvordan folk har oppfattet dette. Helt siden valget har Arbeiderpartiet hatt en utrolig tøff retorikk. De kaller alt for privatisering, enten det er fritt behandlingsvalg eller private som tilbyr tjenester til det offentlige.

Etter den to timer lange helsepolitiske dysten, med gode spørsmål fra både landsstyredelegater, fagpanel og ordstyrer, rundet president Anne-Karin Rime av debatten.

Se hele debatten her