Legeforeningen deltar i prosjekt om persontilpasset medisin

I slutten av mars var det oppstartsmøte for den juridiske arbeidsgruppen i det nasjonale kompetansenettverket innen persontilpasset medisin (NorPreM).
Oppstartsmøte juridisk gruppe NorPreM
VIKTIG ARBEID: – Arbeidsgruppens overordnede mål er å harmonisere tolkning og praksis mellom ulike helseforetak, og på den måten fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten, sier Aadel Heilemann.

Legeforeningen deltar i arbeidsgruppen gjennom representanter fra Avdeling for jus og arbeidsliv. Oppstartsmøtet ble brukt til å se på utfordringer ved implementeringen av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

– Leger må kunne benytte seg av pasientdata til det beste for pasientene og for å sikre god helsehjelp. En egen gruppe som jobber målrettet for å utforske det juridiske handlingsrommet er derfor av stor verdi, sier Aadel Heilemann, seksjonssjef og advokat i Legeforeningen.

NorPreM startet opp i 2019 og jobber innen en lang rekke ulike medisinske fagområder, herunder nevrologi, farmakogenetikk, mikrobiologi og onkologi/patologi. I tillegg jobbes det med tverrgående temaer som IT, kommunikasjon og jus.

I den første samlingen deltok også en referansegruppe med klinikere som arbeider innenfor ulike medisinske fagfelt, samt jurister fra Helsedirektoratet, Sykehuspartner og Datatilsynet. Samlingen ble gjennomført som en kombinasjon av faglige innlegg og workshop.

I etterkant av de faglige innledningene ble prosjektgruppen presentert for konkrete juridiske caser innenfor fagfeltene medisinsk genetikk, kreft og mikrobiologi. Casene fokuserte på deling av helsedata som ledd i helsehjelpen, og ble både diskutert i grupper og plenum.

– Arbeidsgruppens overordnede mål er å harmonisere tolkning og praksis mellom ulike helseforetak, og på den måten fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Oppstartsmøtet var en veldig nyttig erfaring, og vi ser frem til det videre arbeidet, avslutter Heilemann.

Arbeidsgruppen ledes av Randi Borgen, juridisk direktør ved Oslo Universitetssykehus, og Eirinn Glattre, administrativ leder i NorPreM. I tillegg til representanter fra Legeforeningen, består gruppen av jurister fra flere av landets helseforetak, Folkehelseinstituttet og Kreftforeningen.

Den juridiske arbeidsgruppen kommer til å møtes to ganger til i løpet av våren.

Mer informasjon om NorPreM finner på deres nettsider: NorPreM - Spesialisthelsetjenesten

Dersom du vil vite mer om Legeforeningens deltagelse i prosjektet, ta kontakt med Gjertrud Bøhn Mageli i Avdeling for jus og arbeidsliv.