Legeforeningen har passert 40.000 medlemmer

– Vi har nådd en historisk milepæl. Vårt faglige fellesskap har aldri vært større.

Legeforeningens organisasjonsgrad er unik i både nasjonal og internasjonal sammenheng.

– Det er ytterst få organisasjoner som kan vise til en stabil medlemsoppslutning på rundt 95 prosent av gruppen de organiserer. At vi organiserer alle typer leger i alle livsfaser, gjør at vi med rette kan kalle oss en komplett profesjonsforening, konstaterer president Anne-Karin Rime.

Antall medlemmer i Legeforeningen har mer enn doblet seg siden år 2000. Medlemstallet har økt hvert eneste år siden 1945, og nye medlemmer melder seg inn nesten hver eneste dag.

Legeforeningens medlemmer fordeler seg på 7 yrkesforeninger og 1 studentforening. I tillegg er medlemmene representert i 46 fagmedisinske foreninger og 19 lokalforeninger. Å være medlem i Legeforeningen utgjør dermed et unikt, trippelt medlemskap.

Men, Rime påpeker at den høye oppslutningen ikke kommer av seg selv, ei heller at foreningen kan ta den for gitt.

– Jeg vil derfor rette en stor takk til alle våre tillitsvalgte, og de med andre verv i vår forening. Til sammen utgjør denne gruppen mer enn 5.300 personer. De står opp for legene og pasientene hver eneste dag. Den utrettelige innsatsen alle disse legger ned er helt uvurderlig for Legeforeningen og helsetjenesten. Dere er vår aller viktigste ressurs.

– Og jeg kan love alle medlemmer at kampen for deg og faget du brenner for skal vi fortsette å ta, som vi har gjort siden 1886. For vi er foreningen for alle leger, hele livet. Fellesskapet gjør oss sterkere, avslutter Anne-Karin Rime.

Det er stor aktivitet i Legeforeningen, og det arbeides kontinuerlig med å være aktuell og relevant for medlemmene. At det skal lønne seg å være medlem, både faglig og økonomisk. Legeforeningen arbeider for medlemmenes trygghet, samhold og kompetanse på en rekke måter og tilbyr blant annet:

  • Norges største faglige og sosiale fellesskap for leger
  • Tillitsvalgte som jobber for medlemmenes interesser
  • Et forhandlingsapparat som jobber for avtalefestet lønns- og arbeidsvilkår
  • Juridisk bistand i saker som angår legeyrket
  • Norges beste fagtidsskrift
  • Spennende kurs og møter
  • Markedets beste bank- og forsikringsavtaler
  • En rekke stipender og fond
  • Et helse- og omsorgstilbud rettet spesifikt mot leger i utfordrende livssituasjoner
  • Kommunikasjons- og medierådgivning