EHiN 2023: Den offentlige helsetjenesten på vikende front?

– Noe av det viktigste fremover vil være å beholde og rekruttere helsepersonell i den offentlige helsetjenesten. I dag er rammevilkårene for trange, og stadig flere opplever det offentlige som et mindre attraktivt sted å jobbe, sa president Anne-Karin Rime på EHiN 2023.
Bilde av Anne-Karin Rime på EHiN 2023
BEHOVSDREVET: – Vi må alltid starte med å identifisere et behov, og så vurdere om teknologi er det rette svaret, eller om løsningen er noe helt annet, sa Anne-Karin Rime under EHiN 2023. Foto: Legeforeningen/Tor Martin Nilsen.

EHiN (e-helse i Norge) er landets største møteplass for digitalisering av helse. Arrangementet tiltrekker seg tilhørere fra helsesektoren, næringslivet og beslutningstakere for å fremme morgendagens e-helseutvikling. 

For tredje året på rad ble konferansen holdt på X Meeting Point på Hellerudsletta.

Rekruttere og beholde helsepersonell

President Anne-Karin Rime var invitert til å delta på to sesjoner under årets EHiN. 

I den første debatten «Kjerkol har rett!» diskuterte panelet hvordan Norge og Norden kan møte utfordringene som står foran oss – en demografi i endring, mangel på ressurser, og større krav til helsetjenester.

– Helseminister Ingvild Kjerkol har sagt at vi må planlegge vår egen alderdom. Har hun rett?, spurte Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen og moderator, i sin innledning.

Medisinsk forskning, nye medisiner og nye behandlingsmuligheter gjør at vi i dag lever lenger og med mer komplekst sykdomsbilde. Dette øker etterspørselen etter helsetjenester samtidig som demografiutviklingen vil begrense tilgjengelig arbeidskraft i fremtiden.

– Noe av det viktigste fremover vil være å rekruttere og beholde helsepersonell i den offentlige helsetjenesten. Hvorvidt Norge klarer dette henger nært sammen med hvor mye vi investerer og hvordan vi investerer, noe som igjen påvirker arbeidsgiverpolitikken som føres. I dag er rammevilkårene for trange og stadig flere opplever det offentlige som et mindre attraktivt sted å jobbe, understreket Rime.

I panelet stilte også Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, Anne-Kari Minsaas, prosjektleder i Pensjonistforbundet, og Anita Vatland, daglig leder i Pårørendealliansen.

Innovasjonsdebatt

«Hvordan får vi råd til innovasjon?» var legepresidentens andre sesjon for dagen. Bakgrunnen for debatten er det stadig økende behovet for å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. 

I Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling påpekes det at situasjonen allerede er krevende, og at den vil bli enda mer krevende i fremtiden. Er innovasjon i så fall løsningen?

– Innovasjon må være behovsdrevet. Vi må alltid starte med å identifisere et behov, og så vurdere om teknologi er det rette svaret, eller om løsningen er noe helt annet, påpekte Rime før hun fortsatte:

– Medisinen er utprøvende og innovativ av natur, og har alltid omfavnet ny kunnskap og teknologi. Samtidig må klinisk nytte alltid være målet. Ikke ny teknologi i seg selv. Teknologien løser ingen problemer alene. Det sentrale er at løsningene faktisk bidrar til raskere, bedre og tryggere tjenester. Vi ønsker oss nye, gode og effektive løsninger. Men for oss er det viktig at løsningene reduserer sykelighet, gir bedre helse og mer effektive arbeidsdager for de ansatte.

Resten av panelet i innovasjonsdebatten var: Hege Gjessing, administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Jan Folkunger, CEO i DNV Imatis, Bendik Bygstad, professor ved Institutt for informatikk ved UiO og NHH, Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs og Wholesale i Telenor, og Nis Johannsen, fagsjef for digital innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.

Moderator var Naeem Zahid, lege og tidligere medisinsk direktør og leder av IT hos Aleris.