Mer er ikke alltid bedre: Når det normale blir sykt

Torsdag gikk den tverrfaglige Gjør kloke valg-konferansen «Mer er ikke alltid bedre» av stabelen på Vulkan Arena i Oslo. Tema for dagen var medisinsk overaktivitet i alle former – både overutredning, overdiagnostikk og overbehandling.

Det har aldri vært mer oppmerksomhet rundt kampen mot medisinsk overaktivitet enn nå. Den økende interessen ble bekreftet da over 400 møtte opp for å få med seg foredrag og panelsamtaler om tematikken i Oslo torsdag.

Dagens konferanse var delt inn i fire bolker:  

  • Muskel og skjelettplager – et eldorado for overbehandling
  • Kroppspress og estetisk behandling
  • Paracet i pennalet. Bolken tok for seg den stadig økende utbredelsen av smertebehandling med reseptfrie midler hos barn og unge.
  • Helsekompetanse – en vei ut. Gitt diskusjonene om overbehandling av muskel og ledd, estetisk behandling av normale kroppsvarianter og unødvendige medisiner til barn, er et sentralt spørsmål om dette kan dette løses dersom befolkningens helsekompetanse blir bedre?

Viktigheten av opplæring og veiledning

En av Gjør kloke valg-anbefalingene til Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering er å unngå injeksjonsbehandling av uspesifikke muskel- og skjelettplager. Grunnen er at majoriteten av pasientene med slike langvarige smerter har sammensatte og uspesifikke plager, og det er ingen eller svak evidens for injeksjonsbehandling.

En av dagens første innledere var lege og spesialist i medisin og rehabilitering Tom Farmen Nerli. Han mener det viktigste i møtet med pasienter med langvarige muskel- og skjelettplager er økt forståelse gjennom pasientopplæring og veiledning.

– Det er av avgjørende betydning at fagmiljøene som jobber med muskel og skjellet møtes her i dag. Vi har kanskje ikke samme syn på alt, men derfor er det så verdifullt at vi samles og diskuterer de utfordringene vi møter. Så kan vi i fellesskap komme frem til gode løsninger. Jeg mener Gjør kloke valg er noe av det viktigste vi kan bruke i vår hverdag for å behandle pasientene på en «edruelig» og riktig måte. Og da er kommunikasjon og selve pasientmøtet helt uvurderlig, forklarte han.

Kroppspress og estetiske helsetjenester

Det er etter hvert blitt mange som tilbyr medisinsk kompetanse til å endre kroppens utseende. Skillet mellom hva som er nødvendige helsetjenester og hva som er korreksjon av normale varianter, er uklar. Hvem definerer hva som er normalt, og når blir det normale unormalt?

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin presenterte sitt syn.

– Vi skal hjelpe dem som kommer til oss med å tolke symptomer og plager. Skille ut pasienter som har behov for behandling, og skjerme dem som ikke er syke fra å bli behandlet. Skal vi klare å gi mest hjelp til dem som trenger det mest, må vi prioritere. Vi mangler fagfolk, er midt i fastlegekrise, og det er mange uløste medisinske oppgaver. Kosmetisk kirurgi uten medisinsk indikasjon er derimot ikke en slik oppgave. Vi må bruke ressursene vi har på best mulig måte, understreket hun.

Studenter for kloke valg

En egen delegasjon fra Studenter for kloke valg presenterte det nasjonale programmet som startet opp høsten 2022. De 12 studentene som er del av første kull kommer fra de fire lærestedene for medisin i Norge, i tillegg til studenter i klinisk ernæring.

Målet med programmet er å øke kunnskapen blant fremtidens helsearbeidere om hvordan de kan unngå overdiagnostikk og overbehandling.