Nå er fagstyre-laget komplett

– Bli med på laget! Det har vært mantraet for Legeforeningens fagstyre det siste året. Målet har vært å rekruttere nye styremedlemmer. Gjennom podkaster, rekrutteringsvideoer og godt, gammeldags lobbyarbeid, har de appellert til leger med et ekstra engasjement for medisinfaget.
Ragnhild Lundberg Tveit (til venstre), Ståle Onsgård Sagabråten og Ingrid Lande
BRENNER FOR FAGET: Ragnhild Lundberg Tveit (til venstre), Ståle Onsgård Sagabråten og Ingrid Lande ser frem til å jobbe for å gjøre Legeforeningens fagstemme hørt. Foto Thomas B. Eckhoff/Hanne Ness

Arbeidet begynte så smått høsten 2022. Ett år senere gjennomfører et nyvalgt styre sitt første arbeidsmøte – sammen på Legenes hus i Oslo.

Når Aktuelt i foreningen avlegger arbeidsmøtet en visitt, er det en entusiastisk og forventningsfull Ståle Onsgård Sagabråten, leder av fagstyret, som møter oss.

– Fagstyret er jo en ganske ny konstruksjon i Legeforeningen. Det ble opprettet i 2018, som et ledd i at foreningen ville styrke sin fagakse, beretter Sagebråten og utdyper:

– Fagstyret er et koordinerende organ. Det skal ivareta det fagmedisinske interessefeltet, og jobbe opp mot helsemyndigheter og politikere. Rett og slett jobbe for at Legeforeningens fagmedisinske stemme blir hørt.

Mye er gjort, mye gjenstår

Sagabråten sier fagstyret har fått til mye siden oppstarten, men at jobben på ingen måte er over. For skal man få gjennomslag og bli hørt, krever det møysommelig innsats over tid. Og da er man avhengig av å ha et drivende godt styre, med faglig engasjerte leger, som kan lede an.

– Vi er så heldige at flere av styremedlemmene tar en ny periode i fagstyret, det sikrer kontinuitet i arbeidet vårt. Samtidig har vi fått på plass fem nye styremedlemmer, herav to nye LIS-styremedlemmer, som vil løfte oss og gi oss nye perspektiver i arbeidet, redegjør fagstyrelederen.

Det naturlige neste steget

Ragnhild Lundberg Tveit er en av de to nyvalgte LIS-medlemmene i fagstyret. Hun har bakgrunn som leder for FUNK, Foreningen for unge norske kirurger, og hun jobber til daglig som LIS i generell kirurg ved UNN Harstad. For tiden fokuserer hun mest på gastrokirurgi. Som leder av FUNK sitter hun også i styret i Norsk kirurgisk forening

– Under studiet syntes jeg det var veldig gøy med det praktiske, men jeg så egentlig ikke helt for meg at jeg skulle jobbe på et sykehus. Men etter LIS1 så trivdes jeg jo kjempegodt på sykehus, og med kirurgi. Så da det var en ledig stilling på kirurgisk avdeling i Harstad, tenkte jeg at hvis jeg ikke forsøker kirurgi nå, så kommer jeg til å angre. Så fikk jeg jobben, og trives veldig godt i den fortsatt.

For en som liker å jobbe praktisk, hva fikk henne til å ville engasjere seg ytterligere i det fagmedisinske arbeidet i Legeforeningen? Hva ser hun mest frem til?

– Jeg ville bli med i fagstyret fordi det føltes som et naturlig neste steg etter å ha vært leder av FUNK. Jeg ønsket å bidra til å representere kirurgene og sørge for at de blir hørt i fagstyret, redegjør Tveit.

– Å bli eksponert for ulike faglige temaer som jeg ikke forholder meg så mye til i det daglige. Å diskutere og engasjere seg i det, det tror jeg blir spennende. Jeg ser også frem til å lære mer om arbeidet innenfor Legeforeningen og bidra til å forme fremtiden for legestanden.

Tveit ser altså frem til å jobbe bredt med faget gjennom vervet i fagstyret, men noen hjertesaker har hun likevel.

– Som LIS selv, er jeg spesielt opptatt av utdanning og spesialisering av leger. Det er viktig for fremtidens leger og helsevesen. Jeg mener det er viktig å ha søkelys på både spesialister og generalister innen medisin. Vi må ikke glemme bredden innenfor medisinen. For det trenger vi i et lite land som Norge, der sykehusene er spredt rundt omkring. Da trenger man generalister, forklarer hun.

Fersk spesialitet inn i fagstyret

Ingrid Lande er det andre nyankomne LIS-medlemmet i fagstyret. Hun jobber i dag som LIS i akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim. Denne spesialiteten er relativt fersk som egen, selvstendig spesialitet. Faktisk er Lande en av de første som kan komme til å gå hele veien, fra LIS2 til å bli overlege, kun innen denne spesialiteten.

– Jeg trodde aldri jeg skulle jobbe med akuttmedisin, men under studietiden ble jeg fasinert av utfordringene og mulighetene til å være med å utvikle faget videre. Det var det siste jeg ønsket meg som medisinstudent, men nå tror jeg det var meningen at jeg skulle bli akuttmedisiner, forteller hun fornøyd.

Lande sier spesialiteten har høy vaktbelastning, spesielt under spesialiseringsrotasjonen. Denne kommunikasjonsrådgiveren lurer da på hvordan Lande finner overskuddet til å engasjere seg i det faglige, på toppen av alt? Lande oppgir at det kan være krevende, men at det er lærerikt.

– Jeg ser stadig behov for forbedring i klinikken, og det motiverer meg til å engasjere meg i faglige spørsmål.

Solide hjertesaker

Det er spesielt to ting som opptar Lande når det kommer til det faglige: Pasientsikkerhet og retningslinjer som sikrer god klinisk behandling.

– Når man står med så mange forskjellige problemstillinger til enhver tid i klinikk, så er det veldig godt å ha strukturerte retningslinjer å forholde seg til, forklarer hun.

Vervet som styremedlem i fagstyret er Landes første nærkontakt med Legeforeningen, utover kontakt med lokale tillitsvalgte om arbeidsrelaterte spørsmål. Hun stilte til valg etter å ha blitt forespurt om det.

– Jeg syntes det hørtes spennende ut, og tok derfor sjansen på å sende ut et lite vink om at jeg var tilgjengelig. Så ble jeg valgt. Jeg føler meg beæret over å få jobbe med faget for Legeforeningen.

– Det jeg ser mest frem til er å bli utfordret og lære noe nytt, samtidig som jeg får muligheten til å påvirke faglige spørsmål, konstaterer Lande.

Lytt til fagstyrets arbeidsprogram

Det viktigste dokumentet Sagabråten, de to «nyansatte» styremedlemmene og resten av styret skal forholde seg til, er fagstyrets arbeidsprogram. Det er det som setter retning for hva fagstyret skal jobbe med de neste to årene.

– Hvis du sitter der og lurer «hva gjør Legeforeningen for faget?», så vil jeg på det sterkeste anbefale deg å ta en titt på arbeidsprogrammet på fagstyrets sider på legeforeningen.no. Da får du raskt svar på det du måtte lure på, oppgir Sagabråten.

– Vil du ha kortversjonen av arbeidsprogrammet, kan du lytte til episode 37 av Legeforeningens egen podkast «Legeprat». Passende nok heter episoden «Hva gjør Legeforeningen for faget?» og er tilgjengelig der du lytter til podkast, avslutter han.