Nils Kristian Klev gjenvalgt som leder av Allmennlegeforeningen

Klev ble gjenvalgt ved akklamasjon under Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i Bergen. Landsrådet valgte i tillegg nytt styre og delte ut prisen for årets allmennlege.
Nils Kristian Klev
KLAR FOR TO NYE ÅR: Nils Kristian Klev takket landsrådet for tilliten. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen

Valg av leder og nytt styre fant sted under Allmennlegeforeningens landsrådsmøte, onsdag 10. mai. Det nye styret trer i kraft 1. september.

Klev ble valgt som leder første gang i 2019 og vil etter dagens valg lede foreningen i to nye år.

– Jeg ser fram til to nye år. Allmennlegeforeningen vil gå på med uendret pågangsmot og iver. Jeg ser også fram til å samarbeide med det nye styret og et nytt ALIS-utvalg.

Hans-Christian Myklestul ble like etter valgt som nestleder for Allmennlegeforeningen, også han ved akklamasjon. Myklestul er til daglig fastlege i Lillestrøm.

Følgende ble valgt som øvrige styremedlemmer:

Christine Agdestein, Torstein Sakshaug, Else Worren Nygård, Gudmund Noddeland Myhren, Marit Tuv og Bernhard Holthe.

Varamedlemmer: 1. Lise Figenschou 2. Åsmund Heggheim 3. Muhammed Yasin Adil

Landsrådet gikk i tillegg til valg av nytt ALIS-utvalg:

Gudmund Noddeland Myhren - leder, Marit Huseby - utvalgsmedlem, Randi Tengesdal - utvalgsmedlem og
Muhammed Yasin Adil - utvalgsmedlem.

Ellen Poppe Skipenes ble valgt som vara.

Hans Høvik er årets allmennlege

Årets allmennlege deles ut under hvert landsrådsmøte og går til en allmennlege som ifølge statuttene har gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen.

Juryen skriver følgende om årets prisvinner i sin begrunnelse:

"Det er vanskelig å finne et nivå eller en arena av allmennmedisinen som årets allmennlege ikke har bidratt i. Vedkommende har hatt et brennende engasjement for faget. Engasjementet inkluderer ivaretakelse de yngre allmennlegene. Gjennom flere år har den nominerte vært gruppeveileder og veileder for turnusleger og studenter. Årets allmennlege ble tidlig involvert i en sentral rolle i ALIS Vest-prosjektet, og beskrives som en av drivkreftene for at dette prosjektet ble vellykket.

Hans innsats har vært uvurderlig for kvaliteten på spesialistutdanningen i allmennmedisin. Utdanningen har skapt trygge nye allmennleger gjennom høy faglig kvalitet og god veiledning, og den har gitt erfarne allmennleger et godt rom til å gi sin erfaring videre.

Prisen årets allmennlege 2023 går til Hans Høvik for hans trofaste, ivrige og smittende arbeid med å bygge norsk allmennmedisin!"