Oppstart av forhandlinger med Virke

Forhandlingene om sentral særavtale mellom Legeforeningen og Virke startet torsdag 13. april.
Tallaksen og Rime
FORHANDLINGSSTART: Ann Torunn Tallaksen, forhandlingssjef i Virke, og president Anne-Karin Rime er i gang med forhandlingene. Foto: Legeforeningen

Den sentrale særavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for leger i ideelle, private sykehus som er organisert i Virke. Den gjelder blant annet for Diakonhjemmet, Haraldsplass og Betanien. 

Avtalen tilsvarer overenskomstens del A2 for helseforetakene i Spekter. 

Hele den sentrale særavtalen er gjenstand for forhandlinger, og det er satt av to dager til dette. 

Legeforeningens forhandlingsdelegasjon ledes av president Anne-Karin Rime.