Lønnsforhandlinger for sykehuslegene

Legeforeningen møter Spekter til lønnsforhandlinger for sykehuslegene tirsdag 13. juni.
Forhandlinger Spekter 2023
KLARE TIL DYST: Legeforeningens forhandlingsdelegasjon med president Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen

Store rekrutteringsutfordringer i helseforetakene, økende pågang fra helprivate helseaktører og en moderat lønnsutvikling de senere årene, tilsier et lønnsløft for legene.

– Et lønnsløft må til for å beholde en robust og sterk offentlig spesialisthelsetjeneste og sørge for at helseforetakene oppleves som attraktive arbeidsplasser, sier president Anne-Karin Rime.

Det er Legeforeningens medlemmer som jobber i helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital som berøres av de pågående forhandlingene. 

Det er satt av én dag til forhandlingene.