Sentralstyret i Den tyrkiske legeforening fradømt sine verv

– Vi fortsetter å stå solidarisk sammen med våre tyrkiske kolleger, sier president Anne-Karin Rime.
Tyrkiske legeforening
DOMFELT: Rettssaken følger domfellelsen av Şebnem Korur Fincancı, presidenten i Den tyrkiske legeforening, 11. januar i år. Illustrasjonsbilde: Den tyrkiske legeforening

Etter en lang rettsprosess med mange utsettelser, ble sentralstyret i Den tyrkiske legeforening i går fradømt sine verv i en sivil prosess.

– Det er både trist og uverdig at tyrkiske myndigheter misbruker domstolene ved å underminere en profesjon og en profesjonsforeningens uavhengighet. Vi fortsetter å stå solidarisk sammen med våre tyrkiske kolleger, og leger over hele verden, i forsvaret for legers autonomi, understreker Rime.

Sammen med Verdens legeforening (WMA), Den europeiske legeforening (CPME), Leger for menneskerettigheter (PHR) og andre organisasjoner, har Legeforeningen fulgt prosessen i Tyrkia tett og sendt observatører til rettsmøtene.

Les mer på nettsidene til CPME: Turkish court strips nation’s top doctors of their positions

Les også ledere om temaet i Tidsskrift for Den norske legeforening av Ole Johan Bakke, visepresident i CPME, og Marit Halonen Christiansen, leder i Legeforeningens menneskerettighetsutvalg:

Når brudd på maktfordelingsprinsippet truer vår profesjon

Sentralstyre og legepresident for retten i Tyrkia

Les også Anne-Karin Rimes kronikk i Dagens Medisin:

Helsehjelp og ytringsfrihet skal ikke være en forbrytelse