Snart er det landsstyremøte

Det begynner endelig å bli vår mange steder i landet, og vi kan glede oss over at sola gir oss lys og energi etter en lang vinter. Det trenger vi, både i direkte og i overført betydning. Vår gode felles helsetjeneste er under sterkt press, og med det også kårene for god fagutøvelse for leger.
Siri Skumlien. Foto: Legeforeningen
– Jeg gleder meg til årets landsstyremøte i Bodø, sier generalsekretær Siri Skumlien. Foto: Legeforeningen

Legeforeningens medlemmer har bidratt med sin faglige ekspertise i flere store utredningsarbeider de siste månedene, og flere er på gang. Kunnskap er viktig og nyttig, men det er først når tiltak er identifisert og gjennomført at forbedringer materialiseres. Legeforeningens påvirkningsarbeid fortsetter!

Legeforeningens landsstyre er vårt øverste organ. I år er det valg, og nye prinsipp- og arbeidsprogram skal vedtas. Gjennom dette settes retning for det arbeidet som skal gjøres de neste årene. Landsstyredelegatene representerer alle medlemmene, og er deres stemme inn i de diskusjonene som skal foregå og de avgjørelsene som skal tas. Det store arbeidet som gjøres i våre mange foreninger ivaretar legers brede engasjementet for å skape bedre helsetjenester og en god arbeidshverdag. Vi kan være stolte og takknemlige for at flere tusen leger tar på seg tillitsverv og bruker av sin tid til fellesskapets beste.

Nordland Legeforening er vertskap for årets landsstyremøte og har virkelig lagt alt til rette for gode rammer rundt møtet i Bodø! Når vi leger samles, har vi tradisjon for stor takhøyde og friske diskusjoner. Vi er på vårt beste når vi i tillegg ivaretar hverandre slik at vi kan være uenige på sak uten at det truer trivsel, trygghet og samhold.

Jeg gleder meg til årets landsstyremøte i Bodø.  Hjertelig velkommen!