Ståle Sagabråten gjenvalgt som leder av fagstyret

Ståle Onsgård Sagabråten ble gjenvalgt som leder av fagstyret. Sagabråten er opptatt av å videreutvikle gode helsetjenester nær pasienten selv, god samhandling mellom helsetjenester og fastlegeordningen.

– Jeg er veldig glad for å ha fått tillit fra faglandsrådet til å lede fagstyret i en ny toårsperiode. Jeg gleder meg til å jobbe videre for faget sammen med et nyvalgt styre med mye bra kompetanse og som representerer både kontinuitet og påfyll av nye krefter. Jeg er svært fornøyd med å få med erfarne Gry Dahle som ny nestleder. Dette blir et godt team som skal sørge for at Legeforeningen kan fortsette å levere på det fagmedisinske området, sa Sagabråten.

Sagabråten er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som fastlege i hjemkommunen Nesbyen siden 2002. Han er gift og har tre voksne barn.

Han mener tilgang til likeverdige helsetjenester må være uavhengig av størrelsen på lommeboken og er opptatt av at folk skal få tilgang til helsetjenester der de bor.

På spørsmål om hva som er viktig fremover mener han at fagstyret må fortsette arbeidet med å være etterspurt og relevant i faglige spørsmål. Han mener det er viktig at fagstyret sikrer at fagaksen er en sentral premissleverandør i Legeforeningen og utad mot helsemyndigheter, politikere og samfunnet generelt.

– I fremtidens helsevesen, hvor det vil bli knapphet på både personell og økonomiske ressurser, må vi sørge for at helsetjenestene våre er mest mulig effektive og nyttige.  For å greie dette må tjenestene være kunnskapsbaserte og fundert på solid forskning gjennom hele helsetjenesten. Helseinnovasjon vil bli stadig viktigere, sa Sagabråten.

Han påpeker at vi har fått kunnskapsoppsummeringer fra Kvinnehelseutvalget, Helsepersonellkommisjonen, Sykehusutvalget og ekspertutvalget for allmennlegetjenesten.

– Regjeringen har bebudet en nasjonal helse- og samhandlingsplan som skal forene alt dette – det blir en viktig plan å arbeide videre med. Mest haster det med å sikre grunnmuren og da må fastlegeordningen sikres, slo Sagabråten fast.

Sagabråten er godt fornøyd med at fagstyret, på vegne av Legeforeningen, har kommet godt i gang med håndtering av høringssaker som omhandler faglige tema.

– Av spesielle saker som må trekkes frem, er det vanskelig å komme utenom rapporten fra arbeidsgruppen for helseinnovasjon, rapporten fra utvalget som har jobbet videre med somatisk helse for de med alvorlig psykiatrisk sykdom og ruslidelser samt gjennomslaget for klinikerinvolvering i Nye metoder. Dette er saker som vi føler er veldig viktige og hvor jeg synes vi har grunn til å være stolte over innsatsen tillitsvalgte og ansatte har lagt ned.

Sagabråten takker det avgående styret for svært godt samarbeid og stor innsats, og ser frem til å jobbe med det nye styret.

Ny nestleder

Thoraxkirurg Gry Dahle ble valgt til nestleder av fagstyret.

– Jeg takker faglandsrådet for tilliten og ser frem til å jobbe videre med disse viktige områdene – og i tillegg løfte frem kvinnehelse, sa Dahle.

Fagstyret

  • Ståle Sagabråten, Norsk forening for allmennmedisin
  • Gry Dahle, Norsk thoraxkirurgisk forening
  • Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin
  • LIS:Ragnhild Tveit, Norsk kirurgisk forening (ny)
  • LIS Ingrid Elisabeth Lande, Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin (ny)
  • Harald Næs, Norsk radiologisk forening
  • Maria Seferowcz, Norsk indremedisinsk forening
  • Hege Kristiansen, norsk barnelegeforening
  • Leif Edvard Muruvik Vonen, norsk samfunnsmedisinsk forening