Startskudd for årets lønnsoppgjør i offentlig sektor

Denne uken starter årets lønnsoppgjør i offentlig sektor. I år er det et mellomoppgjør, noe som innebærer at det kun forhandles om lønn.
Lønnsforhandlinger
MELLOMOPPGJØR: Årets lønnsforhandlinger starter uke 17. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Som de fleste er kjent med fant partene i frontfaget en løsning etter få dager med streik. Bruddet og streiken i frontfaget førte til forsinkelser i oppstarten av forhandlingene i KS og Spekter.

Men det er nå avtalt oppstart i Spekter, Stat, KS og Oslo kommune denne uken (uke 17).

Stat, KS og Oslo kommune har forhandlingsinnspurt natt til 1. mai. Dersom det blir mekling, er fristen 24. mai.

For helseforetakene har Legeforeningen funnet det strategisk ønskelig å vente med forhandlingene med Spekter til etter oppgjørene i Stat og KS. Spekter og Legeforeningen har derfor tentativt satt av 13. juni til A2-forhandlinger. Legeforeningen krever i år et sentralt lønnsoppgjør for leger i sykehus.

Tariffkalender 2023 – Akademikerne