STATSBUDSJETTET 2024: – Nå er det alvor

Legeforeningen uttrykte sterk bekymring for den offentlige helsetjenesten da de deltok på muntlig høring om statsbudsjettet for 2024 på Stortinget.
På Stortinget for muntlig høring av Statsbudsjettet 2024
BEKYMRET: Legeforeningens president Anne-Karin Rime sammen med Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen om Statsbudsjettet for 2024

Regjeringen la 6. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Legeforeningen reagerer på budsjettforslaget og mener det vil føre til en tøffere situasjon for helsetjenesten. Dette budskapet ble gjentatt til politikerne på Stortinget denne uken i den muntlige høringen i helse- og omsorgskomiteen. Legeforeningens president, Anne-Karin Rime, understreket at nå er det alvor.

– Dette er et svært stramt helsebudsjett som ikke tar utfordringene i den offentlige helsetjenesten alvorlig nok. Det offentlige har et rekrutteringsproblem. Vi ser liten vilje til å løse dette i budsjettforslaget. Hvis dette budsjettforslaget vedtas, vil helsepersonell og pasientene gå en tung tid i møte, uttrykte legepresidenten.

For trang sykehusøkonomi

Sykehusene har lenge hatt behov for økt satsing for å unngå at budsjettene går i minus. Men istedenfor å få dekket sine reelle kostnader, blir sykehusene møtt med ytterligere effektiviseringskrav. Dette fører til at kapasiteten og beredskapsevnen til helsetjenesten svekkes. Nødvendige investeringer blir satt på vent. Rime påpekte denne uheldige utviklingen til komiteen.

– Statsbudsjettet gir helseforetakene en bestilling om å redusere ventetidene. Dette mener Legeforeningen er urealistisk. Vi spør oss hvordan sykehusene skal klare å snu denne utviklingen, når handlingsrommet bare blir trangere og trangere. Regjeringen gir stadig nye oppdrag, men presenterer få løsninger.

Fastlegene må prioriteres

220 000 innbyggere står fortsatt uten fastlege. Legeforeningen hadde derfor forventet at regjeringen skulle gjøre mer for å sikre fastlegeordningen i neste års statsbudsjett. Legeforeningen mener at hvis vi skal få flere leger inn i ordningen, trenger vi en finansieringsordning som treffer bedre. Regjeringen endret finansieringen av fastlegeordningen fra 1. mai i år, da de innførte pasienttilpasset basistilskudd.

– Dette var en grunnleggende endring av rammevilkårene som førte til usikkerhet og uforutsigbarhet. Når det vi trengte var stabilisering og ny rekruttering innenfor fastlegeordningen, uttrykte Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Han avsluttet med at det trengs et bedre samarbeid mellom partene i forkant av store endringer.

– Regjeringen har varslet at det kan komme flere endringer i fastlegeordningen. For å unngå enda mer uro må nye grep evalueres og vurderes, i samarbeid med partene, før de innføres.

Les det skriftlige høringssvaret fra Legeforeningen til Statsbudsjettet 2024 her.