Studenter bidrar til klokere valg

I ett år har studenter fra ulike læringsinstitusjoner deltatt i prosjekter med mål om å belyse overdiagnostisering og overbehandling.
foto legeforeningen
JOBBER MOT OVERBEHANDLING: Nye og tidligere Studenter for kloke valg samlet på Legenes hus 29. september 2023. Foto: Ingrid Rise Fry

Kampanjen Gjør kloke valg retter seg mot å begrense overbehandling i helsetjenesten. Det siste året har kampanjen også inkludert studentprogrammet Studenter for kloke valg. Fem ulike prosjekter har bidratt til å rette søkelyset mot overdiagnostisering og overbehandling innen helse. Stefán Hjørleifsson leder koordineringen med studentene og mener at nettopp studentene er en viktig gruppe å satse på.

– Vi har nylig begynt å skjønne at overdiagnostikk truer bærekraften i helsetjenestene. For å løse dette må også den nye generasjonen være bevisst denne utfordringen og bli med å skape endring, sier Hjørleifsson.

Gjelder mange områder

Dette året har fem studenter bidratt gjennom ulike prosjekter. Målet med alle prosjektene har vært at studentene har satt seg inn et spesifikt tema der utfordringen med overdiagnostisering og overbehandling kommer tydelig frem.

Et av prosjektene tar for seg bruk av syrenøytraliserende medisiner hos små barn, såkalte protonpumpehemmere. Medisinstudent ved Universitetet i Oslo (UiO), Eline Hernes, har kartlagt bruken av disse medisinene hos spedbarn for å forstå hvorfor forskrivingen øker.

– Jeg føler jeg har lært mye om overaktivitet og hvordan det skjer i klinisk praksis. Selv om jeg fokuserte på en spesifikk problemstilling, så har jeg nok også generelt blitt bevisstgjort på å se hele pasienten. Jeg kommer til å tenke mer over det å for eksempel skrive ut medikamenter som kan ha negative bivirkninger uten god begrunnelse, forteller Hernes.

Nytt kull i gang

Resultatene fra de ulike prosjektene blir formidlet gjennom de ulike fagmedisinske foreningene, på studiestedene, og til og med i vitenskapelige artikler. Nå setter også neste gruppe med seks studenter i gang og vil jobbe med nye problemstillinger innenfor medisinsk overaktivitet det neste året.

– På medisinstudiet lærer man mye om hva som kan gjøres, hvilke muligheter for behandling som ligger der og hvordan det skal gjøres. Men det er også viktig å spørre seg når det faktisk bør gjøres og en større bevisstgjøring når det er klokt å la være, påpeker Hjørleifsson.

Studenter som er interessert i å delta kan ta kontakt på e-post studenterforklokevalg@gmail.com