Villedende utlysning av LIS1-stillinger

Helsedepartementet har besluttet at 31 LIS1-stillinger skal kobles til psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri i søknadsrunden våren 2023. Men stillingene innebærer ingen form for binding.
A-hus leger i korridor FOTO: Ahus/Thomas Barstad Eckhoff
UHELDIG UTLYSNING: Legeforeningen oppfatter utlysningsteksten som villedende. Illustrasjonsfoto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Utlysningsteksten som er foreslått av Helsedirektoratet er som følgende:

«(NN HF/sykehus) er tildelt (x antall) stillinger bundet til videre spesialiseringsløp i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri ved (NN HF/sykehus). Dette er en LIS1-stilling som er knyttet til et videre spesialiseringsløp som LIS3 i psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri. Søkere som er interessert i bundne stillinger bes gi en særskilt begrunnelse for dette i søknaden.»

Legeforeningen oppfatter utlysningsteksten som villedende. For det er viktig å understreke at disse LIS1-stillingene ikke innebærer noen form for binding for leger som får stillingene. 

Helseforetakene skal søke etter leger som ønsker å spesialisere seg i psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri for ansettelse i de aktuelle 31 LIS1-stillingene. Det er likevel slik at dersom legen skulle ombestemme seg og ønske en annen spesialisering etter fullført LIS1, så står legen fritt til å søke seg jobb et annet sted.