Vurdering av henvisninger i psykisk helsevern – bør vi tenke nytt?

Psykologforeningen, Norsk psykiatrisk forening og Legeforeningen ønsker velkommen til seminaret «Vurdering av henvisninger i psykisk helsevern – bør vi tenke nytt?»

Se seminaret på Facebook

Arrangementet strømmes direkte på Facebook.

Program:

Kl. 9:00 - 10:00

Fra forskningen. Er prioritering av henvisninger til å stole på?

Hva vet vi om kvaliteten på vurdering av henvisninger i psykisk helsevern, når det skjer uten å møte pasienten og i møte med pasienten? Kan dagens praksis fortsatt forsvares?

Sesjonen ledes av Miriam Sandvik, spesialrådgiver i fagavdelingen i Legeforeningen.

Innledere:

  • Per Arne Holman, helseøkonom, Lovisenberg diakonale sykehus.
  • Marit Nymoen, psykolog og PhD-stipendiat, Helse Fonna.

Kl. 10:00 -11:00

Eksempler fra praksis. Hvor skal vi ta ressursene fra dersom alle skal vurderes i en konsultasjon?

Det er fortsatt stor variasjon i avslagsrater ved BUP og DPS, men noen har endret praksis. Hvordan har det gått? Dersom 1 av 4 (5%-50%) som i dag avvises skal vurderes i en konsultasjon; hvem skal «betale» for det? Kommer vi til å bruke mer ressurser på dem vi antar ikke har behov, på bekostning av dem som har behov?

Sesjonen ledes av Kim Edgar Karlsen, fagsjef Norsk psykologforening.

Innledere:

  • Espen Aasegg Wasshaug, psykologspesialist ved BUP Øvre Romerike, AHUS.
  • Mette Camilla Moen, avdelingssjef DPS Vestfold.
  • Yngvild Arnesen, avdelingssjef/psykologspesialist ved BUP Tromsø.

Kl. 11:00 - 12:00

Dersom alle tas inn, vil det øke etterspørselen slik at systemet bryter sammen?

Bør erfaringene fra studier og praksis få konsekvenser for politikk; oppdragsdokumenter, prioriteringsretningslinjer eller pasientrettigheter i psykisk helsevern? Eller kan vi regne med at fagfeltet samler seg om en ny «beste praksis»?

Sesjonen ledes av Lars Lien, leder Norsk psykiatrisk forening.

Innledere:

  • Elisabeth Stura, styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin: Vil fastlegen slutte å praktisere portvokterrollen dersom alle henviste tas inn for vurdering?
  • Anders Malkomsen, LIS i psykiatri, Nydalen DPS og PhD-stipendiat, Seksjon for behandlingsforskning ved OUS: Psykiatriens forventningskrise; hvem bør få starte og når bør man avslutte behandling?
  • Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Psykologforeningen: Hvor omfattende må en vurdering av behov og sykdom egentlig være?