2024

14. mai 2024

RNB 2024: Mindre enn forventet til «Ventetidsløftet»

– Regjeringen viser vilje til å omdisponere til helse. Men spesialisthelsetjenesten burde fått en større andel gitt den krevende og alvorlige situasjonen sykehusene står i, sier president Anne-Karin Rime.
13. mai 2024

Tettere samarbeid og økte bevilgninger for å redusere ventetidene

Helseministeren har i dag inngått en avtale med partene i arbeidslivet for å redusere ventetidene i spesialisthelsetjenesten i 2024 og 2025. Avtalen om «Ventetidsløftet» forplikter både tettere samarbeid og økte bevilgninger.
03. mai 2024

Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene for ansatte i sykehusene.
01. mai 2024

Ikke enighet om særavtalen

Legeforeningen og KS kom ikke til enighet innen forhandlingsfristen for særavtalen onsdag 1. mai. KS avviser løsninger som sikrer levelig arbeidstid for legevaktleger. 
01. mai 2024

Akademikerne: Brudd i lønnsforhandlingene med KS

– Det har vært krevende forhandlinger og KS har vist liten vilje til å komme oss i møte, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
01. mai 2024

Brudd i lønnsforhandlingene med Oslo kommune

— Det har vært en god tone og konstruktive forhandlinger med Oslo kommune. Dessverre kom vi ikke i havn med et resultat som alle partene kunne akseptere, sier Julius Okkenhaug som ledet forhandlingene for Akademikerne i Oslo kommune.
30. april 2024

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.
30. april 2024

Nye resolusjoner fra Verdens legeforening

Verdens legeforening (WMA) holdt sitt rådsmøte i Seoul i april hvor president Anne-Karin Rime deltok. På rådsmøtet ble det vedtatt fem resolusjoner.
24. april 2024

Bekymringsfull situasjon ved SUS

Rogaland legeforening har utført en spørreundersøkelse blant legene ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), som viser at mange vurderer å slutte. Respondentene oppgir at de opplever en urimelig stor økning i arbeidsmengde.

Side 1 av 8