Nyheter

Unik nordisk arena for allmennmedisin

08. juli 2022
Den 22. nordiske kongressen for allmennmedisin gikk av stabelen i Stavanger tidligere i sommer.

Enighet om Normaltariffen

30. juni 2022
– Det har vært utfordrende forhandlinger, men vi har landet et godt inntektsoppgjør for næringsdrivende leger, sier president Anne-Karin Rime.

Viderefører korona-unntak for pensjonister

28. juni 2022
Ordningen med at pensjonerte leger kan utføre arbeid knyttet til korona-pandemien uten å risikere avkortningen i pensjonen, blir videreført fram til 1. september 2022.

Enighet med sykehusene

24. juni 2022
Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter er i havn. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

God sommer

17. juni 2022
Endelig kunne Legeforeningens øverste organ møtes fysisk igjen.

Ingen tid å miste

16. juni 2022
Det er gledelig at det nå er enighet om at totalbelastningen på leger i kommunene må ned, og at dette er et rekrutterende tiltak i primærhelsetjenesten. Men mangelen på spesialister ved sykehusene ligger som mørke skyer i horisonten.

Ny rapport om helseinnovasjon

08. juni 2022
På initiativ fra Legeforeningens fagstyre opprettet sentralstyret en arbeidsgruppe som skulle kartlegge, analysere og foreslå tiltak og aktiviteter innen helseinnovasjonsfeltet. Nå er rapporten klar.

LANDSSTYREMØTET: Debatterte oppgaveglidning i helsetjenesten

03. juni 2022
Oppgavegliding må være faglig begrunnet, ikke drevet av økonomiske hensyn, mener Legeforeningen.

LANDSSTYREMØTET: Danset for MedHum

02. juni 2022
Både givergleden og dansegleden var stor da MedHum (Medisinstudentenes humanitæraksjon) sparket i gang legestafetten på landsstyremøtes siste dag.

Side 1 av 76