Nyheter

Populær pasientinformasjon om revmatiske sykdommer

18. juni 2021
Norsk revmatologisk forening produserer nettbasert pasientinformasjon om medikamenter til bruk mot revmatiske sykdommer. Målet er enkel og tydelig kommunikasjon med pasientene.

Godt helsespråk gir klarspråk

18. juni 2021
Erlend Hem og Magne Nylenna har nylig lansert Helsespråk. I boken skriver 25 forfattere om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsevesenet.

Ny veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap

17. juni 2021
Veilederen gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering av fastleger i helsefellesskapene som nå etableres i helseforetakenes opptaksområder.

RIKSLØNNSNEMNDA: Vil ikke løse konflikten om legevakt

11. juni 2021
– Kjennelsen kan føre til enda høyere arbeidsbelastning på legevakt og forverre krisen i fastlegeordningen. Vår kamp for en levelig arbeidshverdag er ikke over, sier president Marit Hermansen.

Streiken om særavtalen opp for Rikslønnsnemnda

09. juni 2021
Leger kan i teorien pålegges å jobbe et ubegrenset antall timer kommunal legevakt. – Disse rammene har ført til en helt uholdbar arbeidssituasjon. Arbeidsbelastningen i legevakt må derfor ned, sier president Marit Hermansen.

Hjelpen er der

08. juni 2021
I utkanten av Modum bad ligger en vakker gul villa med hvite forseggjorte utskjæringer langs mønet. Dette er Villa Sana – et kurs- og rådgivningstilbud som alle leger kan benytte for å få litt hjelp når legelivet blir vanskelig.

LANDSSTYREMØTET: Nytt arbeidsprogram vedtatt

04. juni 2021
Landsstyret har vedtatt nytt arbeidsprogram for Legeforeningen de neste to årene.

LANDSSTYREMØTET: Til kamp mot for små sykehus

03. juni 2021
Hvordan skal vi unngå at det bygges for små sykehus? Et engasjert landsstyre tok debatten.

Svein Aarseth gjenvalgt som leder i Rådet for legeetikk

02. juni 2021
Aarseth ble enstemmig valgt sammen med Tilde Broch Østborg som nestleder.

Side 1 av 58