Presidentens leder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Nyheter

30. mai 2023

Å brenne for faget

De fagmedisinske foreningene gjør et stort arbeid med utvikling av fag og utdanningen for de medisinske spesialitetene. Men hvordan arbeider de? Aktuelt i foreningen har tatt en prat med Katarina Zak Stangeland, lederen i Norsk forening for dermatologi og venerologi, og Fredrik Nomme, lederen for Norsk radiologisk forening, for å få litt innblikk i hvordan de jobber.
19. mai 2023

Velkommen til Bodø!

Fjorten år har gått siden landsstyret sist møttes i Bodø. Jeg gleder meg til å treffe alle delegater, medlemmer og andre deltakere – og ser frem til viktige debatter og givende meningsbrytning.
12. mai 2023

Hvordan få tak i og beholde de gode fagfolka?

Ingen mangel på helsepersonell, og nesten halvert sykefravær på ett år? LEFO inviterte sjeflege Marie Højriis Storkholm for å snakke om hvordan avdelingen ved Aarhus har fått til dette.
11. mai 2023

Marte Kvittum Tangen gjenvalgt som NFA-leder

Under årsmøtet var det valg og utdeling av priser. I tillegg annonserte Tangen en gave fra NFA-styret og markerte 40 år som fagmedisinsk forening.
10. mai 2023

Nils Kristian Klev gjenvalgt som leder av Allmennlegeforeningen

Klev ble gjenvalgt ved akklamasjon under Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i Bergen. Landsrådet valgte i tillegg nytt styre og delte ut prisen for årets allmennlege.
08. mai 2023

En helmax spesialitet

Maxillofacial kirurgi har tradisjonelt vært Norges lengste spesialistutdanning. Spesialistene har, som hovedregel, måtte avlegge både odontologisk og medisinsk embetseksamen. Senere får kirurgene bruk for sin utholdenhet og stayerevne under lange, ofte krevende, operasjoner.
08. mai 2023

Fra legejournal til pasientjournal

Mens journalen tidligere var legenes arbeidsverktøy, leses den i dag også av pasienter, jurister og andre. Det gjør noe med måten den blir skrevet på – og måten den blir forstått.
08. mai 2023

Fastlegerapporten har alvorlige selvmotsigelser

Regjeringen valgte i fjor høst å nedsette et "ekspertutvalg" for allmennlegetjenesten med omfattende mandat og korte frister. Det er ikke uten grunn at utvalget skulle jobbe raskt. Måned etter måned steg nemlig antallet uten en fastlege å gå til, og i dag står flere enn 200 000 uten.
08. mai 2023

Snart er det landsstyremøte

Det begynner endelig å bli vår mange steder i landet, og vi kan glede oss over at sola gir oss lys og energi etter en lang vinter. Det trenger vi, både i direkte og i overført betydning. Vår gode felles helsetjeneste er under sterkt press, og med det også kårene for god fagutøvelse for leger.

Side 1 av 94