Nyheter

Helsepersonellkommisjonen: – Det haster med å legge om kursen

02. februar 2023
Helsetjenesten lider under dårlig kompetanseutnyttelse, dysfunksjonelle sykehusbygg og manglende økonomisk prioritering. – Vi har over tid meldt ifra om at utviklingen ikke er bærekraftig. Det haster med å legge om kursen, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

Ny rapport om sykehusbygging: – Vi må slutte å bygge for smått

31. januar 2023
Befolkningen blir eldre, nye behandlingsmetoder innføres og behovet for tjenester øker. – Tross dette, bygges nye sykehus med lav kapasitet og liten mulighet for fleksibilitet, sier president Anne-Karin Rime.

En avtale med Gud

31. januar 2023
Et utilstrekkelig tilbud for psykisk syke. Uklare etiske grenser for behandlere. Og nedtrapping av behandlingsplasser. Det er mange stormer å stå i for lederen av Norsk psykiatrisk forening. Men Lars Lien har vært ute en vinternatt før. Både på Hamar, i Finnmark og i Afrika. Også har han en avtale med Gud.

Nå slår helsetjenesten sprekker

30. januar 2023
For Helse-Norge har året 2023 til nå vært som fryktet. For i disse dager ser vi i klartekst hvordan den manglede prioriteringen av helsetjenesten setter beredskapen på prøve, både i sykehusene og i kommuner over hele landet. Det enorme pasienttrykket som rammer helsetjenesten, forsterket av virus og vær, setter alt dette ytterligere på spissen.

– Det må satses på hjemmetjenestene

30. januar 2023
– Skal vi løse fremtidens omsorgsproblemer, så må vi løfte hjemmetjenestene. Det sier Bettina Husebø, professor og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Det medisinske fakultet i Bergen.

Villedende utlysning av LIS1-stillinger

27. januar 2023
Helsedepartementet har besluttet at 31 LIS1-stillinger skal kobles til psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri i søknadsrunden våren 2023. Men stillingene innebærer ingen form for binding.

Legeforeningen vil ha mer helhetlig behandling av psykisk syke

23. januar 2023
Årskontroll, fritak for egenandeler og gratis tannhelsetjeneste for psykisk syke og pasienter med rusmiddellidelser. Dette er blant tiltakene Legeforeningen foreslår i en ny rapport om somatikk i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Sykehustalen 2023: – Alvorlig for sykehusene

17. januar 2023
Regjeringen fraskriver seg ansvaret når de ber sykehusene gjennomføre kutt som rammer pasienter og ansatte. Legeforeningen er dypt bekymret over situasjonen.

Leger leder utviklingen

16. januar 2023
Leger har alltid ledet an i utviklingen av nye helsetjenester. Vi har alle hørt gode kolleger, velsignet med imponerende historisk hukommelse, fortelle om fortidens medisinske bragder. Gjerne om store oppdagelser og nyvinninger innen folkehelsefeltet. Om tuberkulosen som skulle bekjempes, eller ny kirurgisk behandling av appendisitt som ble tatt i bruk.

Side 1 av 84