Nyheter

For alle leger, hele livet

08. mars 2021
Gjennom mer identitetsskapende kommunikasjon skal Legeforeningen i større grad synliggjøre fordelene ved å være medlem. Kommunikasjonssjef i Legeforeningen, Knut Braaten, skriver om den nye strategien.

Etablerer arbeidsgruppe for helseinnovasjon

04. mars 2021
Legeforeningen skal legge bedre til rette for helseinnovasjon og klinikknær utvikling som støtter pasientbehandling og bidrar til effektiv helsehjelp.

Like rettigheter krever ulik innsats

24. februar 2021
Hvis vi legger sosiale ressurser inn som en del av det kliniske bildet, vil vi ha større mulighet til å oppnå likere resultater, selv med ulikt utgangspunkt.

Frontfaget har havarert

24. februar 2021
Helsearbeidere som har stått i svette smittefrakker, utsatt ferie og jobbet doble vakter har blitt møtt med frontfaget som et absolutt tak i årets lønnsforhandlinger.

Søk Legeforeningens kvalitetspris

19. februar 2021

Urimelige forskjeller i fjorårets lønnsoppgjør

16. februar 2021
Akademikerne og Legeforeningen har i flere år pekt på problemer med frontfaget. Problemene forsterkes når privat sektor ikke følger opp sin egen ramme for lønnsoppgjøret.

Tapte ankesaken om Legelisten

10. februar 2021
Lagmannsretten mener at Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen, men sier samtidig at saken er prinsipiell og at retten har vært noe i tvil.

- Som leger har vi et særskilt ansvar for å være på vitenskapens side

03. februar 2021
Legene Kaveh Rashidi og Ida Marie Ringerud har begge gått ut i offentligheten og fremsnakket koronavaksinene.

Svært populær veileder i fødselshjelp

03. februar 2021
Norsk gynekologisk forening publiserte i juni 2020 en revidert veileder i fødselshjelp på nett. Arbeidet har så langt gitt god uttelling. Nå har nettsidene over 117 000 unike sidevisninger.

Side 1 av 50