Nyheter

100 nye LIS1! - yngreleger.no

29. mai 2020

Tidsskriftets satsing under koronapandemien

27. mai 2020
Da pandemien inntraff lagde Tidsskriftet egne behandlingsrutiner for å sikre hurtig publisering for manuskripter om covid-19. – Målet har vært å gi leger nyttig informasjon på best mulig måte, sa sjefredaktør Are Brean under årets landsstyremøte.

Nytt, offensivt utvalg for menneskerettigheter

27. mai 2020
Legeforeningens nye menneskerettighetsutvalg skal jobbe for å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd. Utvalget skal også øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter.

LANDSSTYREMØTET 2020: – Tusen takk for innsatsen

27. mai 2020
President Marit Hermansen åpnet Legeforeningens første digitale landsstyremøte med å prise medlemmenes innsats under koronapandemien.

Følg Legeforeningens landsstyremøte direkte

26. mai 2020
For første gang skal Legeforeningen gjennomføre et digitalt landsstyremøte.

RNB 2020: – Fire av ti vil satse mer på helse

12. mai 2020
– 2020 er et unntaksår for hele samfunnet, og koronaviruset har tydeliggjort behovet for en sterk helsetjeneste, sier president Marit Hermansen.

La frem regjeringens handlingsplan for fastlegeordningen

11. mai 2020
- Dette er en helt nødvendig handlingsplan. Den kan bidra til å snu krisen til optimisme og håp. Men jobben er langt ifra ferdig. Skal regjeringen nå målene som er satt, krever det ytterligere økonomisk satsing, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningen med tydelige smittevernråd til Folkehelseinstituttet

07. mai 2020
Legeforeningen har over lengre tid vært i dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) om viktige smittevernspørsmål. Våre medlemmer etterspør tydelige og konkrete råd på flere områder, og de etterlyser også råd basert på hvilken fase koronapandemien er i.

Enige om ny særavtale for leger

07. mai 2020
Legeforeningen og KS er enige om ny særavtale for leger i kommunehelsetjenesten. Avtalen regulerer blant annet vilkår og godtgjørelse for legevaktsarbeid.

Side 1 av 39