Nyheter

Gjenvalgt som leder av Akademikerne helse

29. oktober 2020
Rune Frøyland er gjenvalgt som leder av Akademikerne helse og president Marit Hermansen fortsetter i en ny periode som nestleder.

Krever varig helsesatsing

27. oktober 2020
President Marit Hermansen og visepresident Anne-Karin Rime sendte et tydelig signal til Helse- og omsorgskomiteen under høringen om statsbudsjettet for 2021: Viljen til å investere i helsesektoren i et pandemiår, må følges opp i årene som kommer.

– Når alle andre går hjem, går jeg på legevakt

27. oktober 2020
Det er kjekt med fritid. Å kunne gjøre hva man vil etter jobb og i helgene. Hente seg inn, gjøre artige ting, være med venner og familie. Men for mange legevaktsleger er ikke fritid en selvfølgelighet.

Trenger pensjonister ansvarsforsikring?

27. oktober 2020
Legeforeningen mottar en rekke henvendelser fra pensjonerte leger om temaet. Det er lett å forstå at spørsmålet stilles, fordi den frivillige ansvarsforsikringen i hovedsak er rettet mot leger som er i klinisk arbeid.

SÆRAVTALEN: Leger i syv nye kommuner tas ut i streik

27. oktober 2020
Legestreiken trappes opp i dag. – KS har i mange år avvist enhver avtaleløsning som reduserer arbeidsbelastningen for legevaktleger, sier president Marit Hermansen.

SÆRAVTALEN: Leger i fem byer tas ut i streik

21. oktober 2020
Legeforeningen varsler at til sammen 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger tas ut i streik fra og med mandag 26. oktober.

Alle trenger legevakten

20. oktober 2020
I høringsinnspillet til akuttmedisinforskriften i 2014, skrev Legeforeningen at «Det er på tide å legge bak seg restene av en tradisjon der legevakten er den enkelte leges ansvar, mens kommunene kun skal administrere ordningen.» Tankegangen lever fortsatt i beste velgående, og det er legevaktlegene som betaler prisen.

Klart for faglandsrådet 2020

20. oktober 2020
Gjør kloke valg, medisinsk overaktivitet i livets siste fase og hvordan jobbe for å få gjennomslag er noen av temaene som skal diskuteres under årets digitale faglandsråd.

Praktiserende spesialisters landsforening feirer 40 år

19. oktober 2020
Yrkesforeningen har en innholdsrik historie å se tilbake på. Den siste tiden har også Covid-19-pandemien ført til nye måter å jobbe på for de privatpraktiserende spesialistene.

Side 1 av 46