Nyheter

Nå slår helsetjenesten sprekker

30. januar 2023
For Helse-Norge har året 2023 til nå vært som fryktet. For i disse dager ser vi i klartekst hvordan den manglede prioriteringen av helsetjenesten setter beredskapen på prøve, både i sykehusene og i kommuner ove hele landet. Det enorme pasienttrykket som rammer helsetjenesten, forsterket av virus og vær, setter alt dette ytterligere på spissen.

– Det må satses på hjemmetjenestene

30. januar 2023
– Skal vi løse fremtidens omsorgsproblemer, så må vi løfte hjemmetjenestene. Det sier Bettina Husebø, professor og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Det medisinske fakultet i Bergen.

Villedende utlysning av LIS1-stillinger

27. januar 2023
Helsedepartementet har besluttet at 31 LIS1-stillinger skal kobles til psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri i søknadsrunden våren 2023. Men stillingene innebærer ingen form for binding.

Legeforeningen vil ha mer helhetlig behandling av psykisk syke

23. januar 2023
Årskontroll, fritak for egenandeler og gratis tannhelsetjeneste for psykisk syke og pasienter med rusmiddellidelser. Dette er blant tiltakene Legeforeningen foreslår i en ny rapport om somatikk i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Sykehustalen 2023: – Alvorlig for sykehusene

17. januar 2023
Regjeringen fraskriver seg ansvaret når de ber sykehusene gjennomføre kutt som rammer pasienter og ansatte. Legeforeningen er dypt bekymret over situasjonen.

Leger leder utviklingen

16. januar 2023
Leger har alltid ledet an i utviklingen av nye helsetjenester. Vi har alle hørt gode kolleger, velsignet med imponerende historisk hukommelse, fortelle om fortidens medisinske bragder. Gjerne om store oppdagelser og nyvinninger innen folkehelsefeltet. Om tuberkulosen som skulle bekjempes, eller ny kirurgisk behandling av appendisitt som ble tatt i bruk.

Rusmedisinen kan feire 10-årsjubileum som egen spesialitet

16. januar 2023
Det er nå 10 år siden det ble besluttet å opprette spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Norge er fremdeles det eneste landet i verden med egen hel-spesialitet innen dette faget.

Popdoktoren

16. januar 2023
Hun vil bli fastlege og hjelpe folk gjennom personlige kriser og kjærlighetssorg. Men først skal hun erobre konsertscener og hitlister som popartist. Vi har møtt Amanda Tenfjord – en imponerende blanding av musiker og medisiner.

Akuttpsykiateren

16. januar 2023
– Gjennomsnittsalderen for pasienter som er innlagt på psykiatrisk akuttmottak er rundt 30 år. Som psykiater på akuttmottak kommer du veldig tidlig inn i livet til folk og kan utgjøre en forskjell. Å jobbe med akuttpsykiatri er dessuten gøy og variert.

Side 1 av 84