Nyheter

Brudd i pensjonsforhandlingene om særalderspensjon

13. februar 2020
- Akademikerne jobbet for en løsning. Dette var ikke det utfallet vi ønsket, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam.

Medisinsk overaktivitet under lupen

07. februar 2020
Torsdag 6. februar arrangerte Legeforeningen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet en konferanse om medisinsk overaktivitet. – Overbehandling og overdiagnostikk berører oss alle, friske som syke, sier president Marit Hermansen.

- Viktig å opprettholde fullt trykk på kvalitet og pasientsikkerhet

06. februar 2020
Legeforeningen ga innspill til høringen om regjeringens sjette melding om kvalitet og pasientsikkerhet.

Våre satsingsområder bygger en sterkere helsetjeneste

04. februar 2020
Legeforeningens nyvalgte sentralstyre samlet seg i Mjøstårnet i fjor høst, løftet blikket og la planene for de kommende to årene.

Legeforeningen anker saken om Legelisten.no

28. januar 2020
Oslo tingrett mente Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen. Legeforeningen er uenig og har derfor anket saken til Lagmannsretten.

Enighet med Sykehuset Innlandet i saken om overlegers arbeidstid

28. januar 2020
Legeforeningen og Sykehuset Innlandet har blitt enige om en løsning for overlegene som våren 2019 fikk beskjed fra arbeidsgiver om at de ikke lenger skulle ha 38 timers uke. – Legeforeningen er glad for at Sykehuset Innlandet har kommet våre medlemmer i møte. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid i tiden fremover, sier president Marit Hermansen.

Ga innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

22. januar 2020
– Det er behov for målrettede investeringer som gir bedre ressursutnyttelse av helsepersonell, sa president Marit Hermansen under tirsdagens høring i Helse- omsorgskomiteen.

Søk Legeforeningens kvalitetspris

17. januar 2020

Kritisk til forslag om tvangsbegrensningslov

16. januar 2020
– Vi mener forslaget ikke kan innføres som lov, med mindre det gjøres en total revisjon av teksten. Lovforslaget kan føre til dårligere rettssikkerhet for pasientene og usikkerhet blant helsepersonell, sier president Marit Hermansen.

Side 1 av 35