– Må bruke lønn for å sikre seg viktig kompetanse

Lønnsforhandlingene med Spekter i sykehusene startet tirsdag 9. april kl. 11. Akademikerne forventer at årets oppgjør sikrer medlemmene reallønnsvekst.
Forhandlingene er i gang. Bjørn Skrattegård i Spekter og Anne-Karin Rime, forhandlingsleder for Akademikerne helse. Foto: Akademikerne
Forhandlingene er i gang. Bjørn Skrattegård i Spekter og Anne-Karin Rime, forhandlingsleder for Akademikerne helse. Foto: Akademikerne

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, dermed har Akademikerne andre krav enn rene lønnskrav i forhandlingene også.

– God reallønnsvekst er ekstra viktig for våre medlemmer i sykehusene i år. Lønnsutviklingen deres over tid, og en utfordrende rekrutteringssituasjon viser at arbeidsgiver må benytte den fleksibiliteten som er i fronfagsmodellen, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen og forhandlingsleder for Akademikerne helse.

Frontfagspartene har avsluttet sine sentrale forhandlinger, og har anslått en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,2 %. Dette anslaget er hverken gulv eller tak for etterfølgende tariffoppgjør. Akademikerne mener det er lønnsutviklingen i frontfaget over tid som er normgivende, ikke anslaget hvert år.

– Sykehusene må være attraktive arbeidsplasser for akademikere

– Lønnsforhandlingene er det viktigste verktøyet sykehusene nå har for å sikre riktig kompetanse. Vi forventer at våre medlemmer får en reallønnsvekst i årets oppgjør og at arbeidsgiverne bruker lønnsoppgjøret til å beholde og rekruttere dyktige arbeidstakere.

Partene i arbeidslivet må også lege til rette for en god balanse mellom jobb og fritid. Arbeidsbelastning og arbeidstid er derfor også forventet å bli viktige temaer i årets oppgjør – særlig for legene.

– Vi ser at flere leger, psykologer, teknologer og jurister velger å gå helt eller delvis til det private. Den offentlige helsesektoren er blitt mer spesialisert og er avhengig av at folk er på jobb 24⁄7. Det gjør at det er blitt mye mer utfordrende å rekruttere den riktige fagkompetansen til sykehusene.

Krav om hjemmekontor og fokus på diskriminering

– Vi mener det skal legges bedre til rette for at også ansatte i sykehus får mulighet til å ha hjemmekontor når det er mulig.

Akademikerne er også opptatt av diskriminering.

– Derfor krever vi at det gjøres en kartlegging lokalt for å finne ut om folk med for eksempel annen etnisitet enn norsk blir forskjellsbehandlet. Det handler om lønn, karriereutvikling og om disse gruppene har lavere sannsynlighet for å bli kalt inn til intervju i ansettelsesprosesser, avslutter Rime.

For Akademikernes medlemmer i sykehusene forhandles lønnen og de fleste tariffbestemmelser lokalt eller foreningsvis med Spekter. 

Les hele kravet til Akademikerne helse.