Akademikerne og Spekter enige i de innledende sykehusforhandlingene

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet i de innledende forhandlingene, sier president i Legeforeningen og forhandlingsleder for Akademikerne helse Anne-Karin Rime.
Enighet innledende Spekter 2024-endelig
ENIGHET: Spekters Anne-Kari Bratten og Anne-Karin Rime etter forhandlingene tirsdag kveld. Foto: Akademikerne/Legeforeningen

Tirsdag startet lønnsforhandlingene for de sykehusansatte. De innledende forhandlingene markerer oppstarten av hovedoppgjøret 2024.

I oppstartsmøtet fremhevet Rime viktigheten av at sykehusene er attraktive arbeidsplasser for akademikere, i en situasjon med store rekrutteringsutfordringer.

– Lønnsforhandlingene er det viktigste verktøyet sykehusene nå har for å sikre riktig kompetanse. Vi forventer at våre medlemmer får en reallønnsvekst i årets oppgjør.

Rime benyttet også anledningen til å minne om at resultatet i frontfaget ikke er fasit for forhandlingene i helsesektoren.

– Det er lønnsutviklingen i frontfaget over tid som er normgivende, ikke anslaget hvert år, poengterer hun. – Vi forutsetter at det føres reelle, frie forhandlinger ute i sykehusene.  

Akademikerne har i forhandlingene fremmet krav om tilrettelegging for hjemmekontor for ansatte i helseforetakene. Partene er enige om at dette kan tas opp lokalt i foretakene. Videre er partene enige om at de regionale helseforetakene og Akademikerne skal ha dialog om hvordan man kan motvirke diskriminering. Partene har også diskutert tilgang til lønnsdata i forbindelse med de lokale forhandlingene og praktiseringen av bestemmelsen om lønnssamtale for de ansatte.

Datoer for videre forhandlinger ble avtalt. Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene, med unntak av Legeforeningen, er 15. mai, med forhandlingsfrist 7. juni. Det videre forhandlingsløpet for Legeforeningen og Spekter avtales senere.