Dag Jacobsen utnevnt til æresmedlem i Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin

– Vi har den store ære og glede av å utnevne professor Dag Jacobsen som vårt første æresmedlem.
FOTO Marthe Bartholsen Hansen
DIPLOMUTDELING: Leder i Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin, Jørn E. Rasmussen (til høyre), sammen med nyutnevnt æresmedlem Dag Jacobsen. Foto: Marthe Bartholsen Hansen

Det sier Jørn E. Rasmussen, leder i Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin (NFAMM).

Dag Jacobsen er spesialist i klinisk farmakologi, i indremedisin og i hjertesykdommer. Han er avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS).

NFAMM trekker frem at Jacobsens engasjement og dedikasjon til feltet akuttmedisin ikke bare har vært en kilde til inspirasjon, men også en veiviser for alle som arbeider innen denne grenen av medisinsk vitenskap.

– Det er få, om noen, som kjenner dette faget så godt som Professor Jacobsen, og få som husker akuttmedisinen fra tiden da akuttmottaket var «badet». Han har vært med på hele reisen, sier Rasmussen og fortsetter:

– Professor Jacobsen, gjennom sitt livslange arbeid, har ikke bare reddet utallige liv, men har også vært en formidabel kraft i etableringen av akutt- og mottaksmedisin. Således har han lagt grunnlaget for utdanningen av kommende generasjoner av akuttmedisinere.

Beriket akuttmedisinen og samfunnet

NFAMM peker på at Jacobsens dyptgående kunnskap, lederskap og motiverende engasjement var helt nødvendig i tidlig fase av foreningens etablering, og at hans innsats har vært et eksempel for alle som streber etter ekspertise og empati i helsetjenesten.

I tillegg til å være avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved OUS, er også Jacobsen klinisk bakvakt ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet.

– Hans innsats har ikke bare beriket akuttmedisinfeltet, men også samfunnet som helhet. Ikke bare fra sin intensivavdeling på Ullevål, men han har også hjulpet rådville leger som ringer giftinformasjonssentralen i søken etter hjelp og støtte, sier Rasmussen.

– På vegne av styret i Norsk Forening for akutt- og mottaksmedisin, takker vi deg for din utrettelige innsats, din visdom og ditt varme hjerte. Vi er dypt beæret over å ha deg som vårt første æresmedlem. Vi ser frem til fortsatt å bli inspirert av ditt arbeid og din lidenskap, og vi lover å fortsette din arv med dedikasjon og respekt.