Helse Nord: – En nødvendig beslutning

Dagens styrevedtak i Helse Nord er en tydelig beskjed om at det må utarbeides en langt bedre plan for ny sykehusstruktur, mener Legeforeningen.
Bilde av Anne-Karin Rime
MANGLENDE UTREDNINGER: – Vår største bekymring har vært mangelen på konsekvensutredninger, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Tirsdag 9. januar behandlet styret i Helse Nord om anbefalingen til ny sykehusstruktur skulle sendes på høring. Forslaget fikk ikke flertall, og ledelsen i Helse Nord trakk dermed saken.

Helsetjenesten i nord står overfor store utfordringer. Det er derfor behov for treffsikre tiltak.

– Da er det helt avgjørende for tilliten at beslutninger tas på rette premisser og korrekt faktagrunnlag. Vi mener prosessen har vært for dårlig, at man burde tatt seg bedre tid og at tillitsvalgte burde blitt bedre hørt. Kompleksiteten og omfanget av arbeidet gjør at mye står på spill, sier president Anne-Karin Rime.

– Våre tillitsvalgte og medlemmer har sagt tydelig ifra om at forslaget ikke er godt nok utredet. Vi har vært bekymret for konsekvensene og helheten i helsetilbudet til befolkningen. Både sykehuslegene, fastlegene og kommuneoverlegene har vært samstemte i kritikken. Vi er derfor glade for at de tillitsvalgte har blitt hørt, og at styret i Helse Nord har tatt ansvar og fattet en helt nødvendig beslutning alt tatt i betraktning. Vår største bekymring har nettopp vært mangelen på konsekvensutredninger. 

Rime viser til at begrunnelsen for forslagene har fremstått svake, både når det kommer til kvalitet, økonomi og rekruttering.

– Styret har nå gitt Helse Nord en tydelig beskjed om at de må utarbeide en langt bedre plan for omstillingen.