Informasjonsfilm om samtykkekompetanse

Norsk psykiatrisk forening har sammen med Norsk forening for allmennmedisin laget tre korte videoer om samtykkekompetanse.

Det er igjen bevilget midler fra kvalitetsfondet, og årets filmer handler om samtykke og kompetansevurderinger. "Johnnys brukne arm" hadde premiere på årets faglandsråd.