Innspill til statsbudsjettet: Politikerne må ta ansvar for å snu de negative trendene i helsetjenesten

Denne uken møtte Legeforeningen i Helse- og omsorgsdepartementet for å gi innspill til statsbudsjettet 2025. Tilbakemeldingen til regjeringen er klar: Utfordringene i den offentlige helsetjenesten må tas på alvor.
Tilstede for å gi innspill til statsbudsjettet 2024.
TRENGER SATSING: President Anne-Karin Rime sammen med statssekretær Karl Kristian Bekeng og Nils Kristian Klev, visepresident i Legeforeningen. Foto: Legeforeningen

2023 var et hardt år for den offentlige helsetjenesten med økte ventetider, knallrøde tall for sykehusene, store digitaliseringsprosjekter som havarer og store endringer i fastlegeordninger som gjennomføres uten reell involvering av partene. Så langt ser det ut til at 2024 kan bli et like tøft år for helsetjenesten. I innspill til neste års statsbudsjett forventer Legeforeningen at regjeringen tar ansvar og prioriterer den offentlige helsetjenesten.

- Helsetjenesten har ikke vært en budsjettvinner på lenge. Regjeringen må snu dette i statsbudsjettet for neste år om vi skal se en positiv utvikling, påpeker president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

Noen av budsjettkravene Legeforeningen har spilt inn til regjeringen er:

  • Øke grunnfinansieringen til sykehusene i tråd med kostnadsvekst og investeringsbehov.
  • Sette av nye midler til en ekstraordinær investeringspakke for å gjøre sykehusene i stand til å dekke inn innvesteringsetterslepet for bygg og medisinsk utstyr.
  • Opprette flere avtalehjemler.
  • Legge fram en nasjonal opptrappingsplan for å øke intensivkapasitet.
  • Sørge for reell involvering av partene i trepartssamarbeidet i den videre utviklingen av fastlegeordningen.
  • Øke bevilgningene til legevakt for å sikre befolkningen trygge og gode tjenester ved akutte hendelser utenom fastlegekontorenes åpningstid.
  • Sørge for at antall LIS1-stillinger følger helsetjenestens behov for spesialister.
  • Sikre fortsatt finansiering av kampanjen Gjør kloke valg, fortrinnsvis som en fast, årlig bevilgning.

Ønsker et tverrpolitisk sykehusforlik

I tillegg til skriftlig innspill har Rime og visepresident Nils Kristian Klev denne uken møtt statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, for å diskutere statsbudsjettet for 2025. Under møtet ble blant annet sykehusenes utfordrende økonomi diskutert.

Legeforeningen har den senere tiden jobbet aktivt med å få politikerne til å forstå at det er nødvendig med en betydelig tverrpolitisk satsing på sykehusene, og håper regjeringen vil ta initiativ til dette.

- Politikerne må forstå hvor alvorlig det står til med sykehusøkonomien. Vi trenger et bredt politisk sykehusforlik, oppfordrer Rime.

Involvering i utvikling av fastlegeordningen

Regjeringen har allerede endret finansieringen av fastlegeordningen, og har varslet en rekke andre radikale endringer i ordningen. Legeforeningen er bekymret for omfang, tempo og manglende konsekvensvurderinger av de endringer som nå utredes. I både innspillet til budsjettet og i møtet med Helse- og omsorgsdepartementet var Legeforeningen tydelige på at det er behov for et bedre samarbeid mellom partene i forkant av større endringer.

- Det viktigste nå er å stabilisere fastlegeordningen og utvikle den videre stegvis i trepartssamarbeidet, avslutter Klev.