Legeforeningen og KS viderefører forhandlingene om særavtalen SFS 2305

Partene nedsetter en arbeidsgruppe som skal levere en rapport 1. mars. Det er avtalt videre forhandlinger i mars, og i påvente av dette videreføres særavtalen frem til 21. mars.
Forhandlinger særavtalen-2024
FORTSETTER FORHANDLINGENE: Forhandlingsdelegasjonen fra dagens forhandlinger under ledelse av Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen

Forhandlinger om særavtalen startet før jul og har pågått gjennom januar. Partene er i dag enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med å tilrettelegge for nødvendige endringer i SFS 2305. Målet er å sikre legene en ytre ramme for arbeidstid.

Arbeidsgruppen skal vurdere samlet arbeidstid i offentlige allmennlegeoppgaver, legevakt og fastlegevirksomhet, slik at oppgavene dekkes samtidig som legene sikres tilstrekkelig vern.

I påvente av det partssammensatte arbeidet og de videre forhandlingene, videreføres særavtalen frem til 21. mars 2024. Dersom partene ikke blir enige, kan Legeforeningen bringe krav om ny særavtale direkte inn i hovedoppgjøret våren 2024. I så fall har Legeforeningen konfliktrett.