Legeforeningen styrker forhandlingsarbeidet i privat sektor

Legeforeningens nyopprettede forhandlingsutvalg for ansatte leger i privat sektor har hatt sitt første møte.
Forhandlingsutvalg privat sektor
FØRSTE MØTE: – Vi opplever en økning i leger ansatt i helprivate virksomheter, og styrker derfor vårt arbeid med å sikre denne gruppens lønns- og arbeidsvilkår, sier Anne-Karin Rime. Her fra det første møtet i det nyopprettede forhandlingsutvalget. Foto: Legeforeningen

– Legeforeningen er foreningen for alle leger. Vi opplever en økning i leger ansatt i helprivate virksomheter, og styrker derfor vårt arbeid med å sikre denne gruppens lønns- og arbeidsvilkår. Første skritt er å forhandle frem en hovedavtale med NHO, som kan være et rammeverk for tariffavtaler i flere private virksomheter, sier president Anne-Karin Rime.

Leger ansatt i helprivate helsevirksomheter er en medlemsgruppe som tradisjonelt har hatt liten kontakt med Legeforeningen om lønns- og arbeidsvilkår. Legeforeningen har få tariffavtaler for leger i disse virksomhetene. Stadig større utfordringer i den offentlige helsetjenesten og vekst i privat helseforsikringer gjør at Legeforeningen forventer en økning i medlemmer innen helprivate helsetjenester. Med endringer i arbeidsgivers måte å organisere virksomhetene på, med større enheter, virksomhetsoverdragelser, nye tilknytningsformer, med mer, vil trolig disse legenes behov også endre seg. 

Legeforeningens sekretariat får økende antall henvendelser fra medlemmer ansatt i private virksomheter. Medlemmene ønsker å organisere seg lokalt. Legeforeningen er opptatt av at medlemmer i privat sektor skal få bedre rettigheter til medbestemmelse, sosiale rettigheter og øvrige lønns- og arbeidsvilkår enn i dag. Dette inkluderer også etablering av tillitsvalgtordning og kollektive avtaler (tariffavtaler). Flere av henvendelsene er fra leger som er ansatt i virksomheter med medlemskap i den nyopprettede landsforeningen NHO Geneo. Legeforeningen har derfor innledet dialog med NHO.

Legeforeningens forhandlingsutvalg er et rådgivende organ for presidenten som leder de kollektive forhandlingene. Fra før er det oppnevnt forhandlingsutvalg i tariffområdene Spekter, Stat, KS/Oslo kommune og Virke, i tillegg til tariffutvalget for fastleger og næringsdrivende. Sentralstyret oppnevner utvalgenes medlemmer, etter forslag fra yrkesforeningene.

Forhandlingsutvalget for privat sektor hadde sitt første møte 4. januar. Utvalget består for perioden 1.9.2023–31.8.2025 av:  

Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev (AF), Gudmund Noddeland Myhren (AF), Kristin Hildegard Hovland (Namf), Stein Helge Glad Nordahl (PSL), Ingeborg Henriksen (Ylf), Ståle Clementsen (Of), Marie Skontorp (Of), Line Kvannli (Psl), Frode Kleppestø (Namf), Lars Christian Lervik (LVS) og Tobias Iveland (Ylf).