Nye resolusjoner fra Verdens legeforening

Verdens legeforening (WMA) holdt sitt rådsmøte i Seoul i april hvor president Anne-Karin Rime deltok. På rådsmøtet ble det vedtatt fem resolusjoner.
Bilde av Anne-Karin Rime sammen med nordiske kollegaer i Seoul. Foto: Svein Aarseth
I SEOUL: Nordiske legepresidenter (f.v.): Steinunn Thordardottir (Island), Anne-Karin Rime (Norge), Sofia Rydgren Stale (Sverige) og Niina Koivuviita (Finland). Foto: Svein Aarseth

Følgende resolusjoner ble vedtatt på WMAs rådsmøte i Seoul 18.-20. april:

I tillegg til disse resolusjonene kom WMA til enighet om en femte resolusjon Om beskyttelse av helsetjenesten i Israel og i Gaza

Legeforeningen stiller seg bak WMAs vedtak, og har allerede fulgt opp noen av disse gjennom initiativer overfor norske myndigheter. Les også tilhørende pressemeldinger fra WMA.