Studentlederen som vil gi tilbake

Ingrid Rise Fry intervjuer Aladdin Boukaddour.

Han vil gjerne gi tilbake til foreningen som han føler har gitt ham så mye. Aladdin Boukaddour er ny leder for Norsk medisinstudentforening.

29-åringen går siste året på medisinstudiet i Oslo og jobber 50 prosent som leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf) ved siden av. Før han ble leder i januar, hadde han allerede rukket å være aktiv i studentforeningen i mange år.

– Jeg dukket opp på første årsmøte på starten av studiet, og da hadde jeg en plan om å bli økonomiansvarlig, men endte litt på sparket opp med å bli lokallagsleder. Etter det ble jeg dratt inn i dragsuget som er Nmf, og siden har jeg blitt her gjennom mange ulike verv, forteller han.

Da Aladdin ble oppfordret til å stille som ny leder av Nmf i januar, var han usikker på om det ble for mye i tillegg til studiene.

– Jeg brukte litt tid før jeg kom frem til den avgjørelsen, men det var en mulighet jeg ikke kunne gå glipp av. I tillegg ønsker jeg å gi tilbake til foreningen som har gitt meg så mye, sier han og understreker at han har fått mye positivt ut av å være aktiv i Nmf:

– En ting er den faglige interessen innenfor temaene vi jobber med, men også alle folkene man møter og hvordan det utvider horisonten. Man får stadig nye inntrykk av å møte så mange nye folk, og det gjør at man ser ting på en annen måte, smiler han.

En kritisk sans

Som nyvalgt leder er han opptatt av å legge en solid grunnmur for fremtidig politikk, og han er spesielt interessert i tre temaer: arbeidsliv, menneskerettighets-politikken til Nmf, og grunnutdanningen.

– Medisinstudenter er en veldig homogen gruppe, og preges nok av skoleflinke folk som gjerne gjør det de får beskjed om. Det jeg er bekymret for er om det har påvirket vår kritiske sans. Det å kunne si ifra dersom vi mener noe er feil, være det for oss selv eller for pasienten, er viktig at vi blir utdannet til. Vi må våge å stille spørsmålstegn ved tidligere og nåværende praksis. Det samme gjelder også å tørre og si fra dersom det blir for mye arbeidspress.

Selv valgte Aladdin medisinstudiet etter først å ha studert molekylærbiologi, men merket at det var fagene om menneskets fysiologi som virkelig vekket interesse. Han ønsker også å bli lege for å ha en spennende arbeidshverdag. Aladdin har inntrykk av at medstudentene hans er opptatt av hvordan arbeidslivet som venter dem er. Han mener at yrkestilfredshet handler mye om å føle seg verdsatt.

– I mange legestillinger er det nok et høyt arbeidspress og man skal få mange ting gjort. Dersom du føler deg verdsatt har du mye lettere for å gjøre et godt arbeid, og du blir mindre sliten. Så det å investere i at folk føler seg verdsatt i jobben som lege tror jeg er veldig lurt. Det gjelder i alle arbeidsforhold, også for dem som er i turnus.

Bilde av Aladdin Boukaddour  som er leder i NMF.
NY STUDENTLEDER: Aladdin Boukaddour er ny leder for Norsk medisinstudentforening og gleder seg til å ta fatt på vervet. Han er spesielt opptatt av temaene arbeidsliv, menneskerettighetspolitikk og grunnutdanningen. Foto: Troy Gulbrandsen

Alle skal bli hørt

Ved siden av studier har Aladdin hele veien vært aktiv som fotballdommer i andre divisjon. Han tror jobben som dommer også kommer godt med i vervet han nå har begynt på.

– Som dommer på fotballbanen blir jeg nødt til å ta avgjørelser i pressede situasjoner og blir i etterkant evaluert på om det var riktig avgjørelse, eller om den kunne vært løst annerledes. Fotballdømmingen har gitt meg mye verdifull erfaring, og det har vært en fin måte å utvikle meg selv til å ta beslutninger og stå i det.

I dag er 4851 studenter medlem av Nmf. Som leder for medisinstudentene er Aladdin også opptatt av at det skal være god takhøyde for ulike meninger i foreningen.

– Jeg er veldig opptatt av å få frem alle synspunkter, slik at vi har en forståelse av de ulike sidene av en sak før vi tar en avgjørelse. Det skal være god takhøyde i Nmf slik at folk tør å ta opp ting. Vi har ulike meninger, men alle har et ønske om å dra foreningen i riktig retning. Vi må anerkjenne hverandres engasjement, fremhever han.

På spørsmål om hvordan det er å være en del av Legeforeningen, og å ha en arbeidshverdag i Legenes hus, svarer Aladdin:

– Det er en enorm forening, men jeg føler jeg har blitt tatt godt imot. Vi har gode sparringspartnere i de andre foreningsleddene dersom vi lurer på noe, eller er usikre på hvordan vi kan ta sakene våre videre. Nmf er jo en stor del av den fremtidige medlemsmassen, og jeg er glad for at vi blir verdsatt og lyttet til.