Vi ønsker kandidater til lederprisen 2024

Vi oppfordrer alle medlemmer til å melde inn forslag. Dette er en mulighet til å vise frem godt lederskap innen ditt fagmiljø eller region.

Vi deler ut lederprisen til en lege som er eller nylig har vært leder, og er medlem av Legeforeningen.

Vedkommende har over tid

  • Vist god vilje og evne til dialog med ansatte.
  • Vist god ledelse mot tydelige faglige mål for virksomheten.
  • Vist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten.
  • Bidratt til at ansatte er motiverte.
  • Har hatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten.
  • Bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller kritikkverdige forhold i virksomheten.

Du kan nominere ledere på alle nivåer.