Med ønske om fred

Da jeg vokste opp husker jeg at mine besteforeldre alltid ønsket seg «fred på jord» til jul, noe vi unger ikke skjønte poenget med i det hele tatt. Som voksen er det ikke vanskelig å forstå dette ønsket.
Anne-Karin Rime. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

I år er det mange som ønsker seg fred på jorden som en gave til oss alle. Krigen i Ukraina pågår fortsatt, og fra krigen i Gaza har vi fått rapporter om brutale angrep på barn og sivile, på ambulanser og sykehus – noe vi ikke trodde var mulig.

Når jeg skriver dette, er det endelig oppnådd en avtale om våpenhvile og utlevering av israelske gisler, fortrinnsvis kvinner og barn. Endelig. Men det er kun en kortvarig våpenhvile og ingen løsning på en konflikt som har dype røtter og som har vart i flere tiår. Det er vanskelig å se for seg løsninger som vil skape varig fred, men det er ikke noe alternativ å gi det opp. For Legeforeningen og for oss som er leger, er det viktig å holde den medisinske nøytraliteten høyt, og aldri godta at sykehus blir legitime bombemål.

Her hjemme har 2023 vært preget av store utfordringer i vår felles helsetjeneste. Flere leger har i sosiale medier sagt tydelig ifra om at strikken er strukket for langt. Innføringen av journalsystemet Helseplattformen og arbeidet med omstruktureringen av spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, er to store endringsprosjekter som skaper sinne og frustrasjon både hos helsepersonell og innbyggerne.

Vi leger liker å forstå hvorfor endringer skal gjøres, og ikke minst at endringene fører til bedre helsetjenester for pasientene. Når vi opplever at viktige helsepolitiske og medisinske beslutninger blir tatt kun ut fra økonomiske hensyn, nøler vi ikke med å si ifra. Dette er en del av oppgaven til Legeforeningen – vi skal bidra til en best mulig helsetjeneste for alle.

Julen er en tid for refleksjon, samhold og omtanke, verdier som er spesielt viktige i vårt arbeid som helsepersonell. Det er viktig å ta vare på pasientene, men også på hverandre. Stadig flere pasienter overlever alvorlig sykdom og det kommer nye diagnostikk- og behandlingsmuligheter. Dette er bra for befolkningen, men fører til et høyt press på helsetjenesten og de som jobber der.

Til dere som er med på å holde hjulene i gang i vår felles helsetjeneste: Dere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet. Takk til hver og en av dere for dedikasjonen og engasjementet dere viser i møte med pasienter, og i arbeidet for å bedre helsetjenesten.

La oss bruke denne juletiden til og lade opp, slik at vi er klare til å fortsette vårt viktige arbeid i det kommende året. Jeg håper dere alle får anledning til å tilbringe tid med nære og kjære, og at de av dere som går vakter, virkelig opplever at dere utgjør en forskjell.

Jeg ønsker dere alle en gledelig jul, og et fredfullt nyttår.