Presidentens leder

13. februar 2024

Smarte investeringer for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste

Hvert sentralstyre i Legeforeningen starter sin periode med å definere noen satsingsområder. Det har også sentralstyret for 2023–2025 gjort, og de neste årene vil satsingsområdene ha overskriftene «et godt legeliv», «helseberedskap» og «sykehus». Vi var derfor et spent sentralstyre som fulgte med på helseminister Ingvild Kjerkols årlige sykehustale i januar.
24. januar 2024

Medisinens viktige verdigrunnlag

I år skal Helsinkideklarasjonen revideres. Resultatet vil forplikte forskere verden over, men verdien ligger også i diskusjonene som har foregått i alle verdensdeler, med utallige leger involvert.
11. desember 2023

Med ønske om fred

Da jeg vokste opp husker jeg at mine besteforeldre alltid ønsket seg «fred på jord» til jul, noe vi unger ikke skjønte poenget med i det hele tatt. Som voksen er det ikke vanskelig å forstå dette ønsket.
20. november 2023

Teknologiske løsninger alene redder ikke helsetjenesten

Vi ser ofte en overdreven tro på hvor mye tid helsepersonell kan spare på å innføre ny teknologi.
07. november 2023

Vi står sammen med våre internasjonale kollegaer

I oktober arrangerte World Medical Association (WMA) generalforsamling i Kigali, Rwanda. Til stede var representanter for legeforeninger fra alle verdensdeler. Også Legeforeningen, sammen med våre nordiske kolleger.
24. oktober 2023

Tyngre hverdag for pasienter og helsepersonell

Nylig la regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2024. Budsjettet hjelper dessverre ikke på den krevende situasjonen helsetjenesten står i.
10. oktober 2023

LIS1-ordningen må sikre at nyutdannede leger får en god start på legelivet

Den siste tiden har det vært fokus på arbeidsbelastningen mange leger står i. Det er bra. Presset på leger starter imidlertid allerede på studiet.
26. september 2023

Nå er vi 40 000

Nylig passerte Legeforeningen 40 000 medlemmer. Vi har nådd en historisk milepæl. Vårt fellesskap har aldri vært større, og vi fortsetter å ta kampene for medlemmene og faget vi brenner for.
06. september 2023

Leger har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø

Denne sommeren har vært preget av flere sterke historier fra leger på sosiale medier. Under emneknaggen #legermåleve forteller legene om en uhåndterlig arbeidsbelastning.

Side 1 av 7