Presidentens leder

Mot lysere tider

13. januar 2022
I løpet av det halvåret jeg har vært så heldig å være generalsekretær i Legeforeningen, har jeg fått møte mange dyktige medlemmer som bruker av sin tid til å løfte viktige tema, både av faglig og organisatorisk art.

Uten tillitsvalgte – ingen Legeforening

15. desember 2021
Jeg er takknemlig for alle dere som har sagt ja til tillitsvalgtrollen, og som ønsker å gjøre noe for fellesskapet.

Gjør kloke valg i hele helsetjenesten

23. november 2021
For oss i Legeforeningen har «kloke valg» blitt synonymt med kampanjen vi har frontet de siste årene; The Choosing Wisely Campaign som ble startet i USA. Her hjemme heter den Gjør kloke valg.

Ny regjering – ny retning for helsepolitikken?

09. november 2021
Vi har nå fått en ny regjering med ny statsminister og ny helse- og omsorgsminister. Hva vil dette si for helsetjenesten og legers arbeidsforhold?

Lojalitet versus lydighet

26. oktober 2021
Helsetjenesten trenger ledere som tør å si ifra når budsjettene ikke er forenelig med et godt og forsvarlig helsetilbud.

Vi må ikke snuble på målstreken

12. oktober 2021
Til tross for at samfunnet nå åpner opp igjen, så er ikke pandemien over. Det vet alle helsearbeidere som har stått i førstelinja det siste halvannet året.

Den nyvalgte regjeringen må redde fastlegeordningen

29. september 2021
En krise i fastlegeordningen er en krise for pasientene og troen på en rettferdig helsetjeneste.

Årets stortingsvalg: Helsetjenesten står ved et veiskille

07. september 2021
For Legeforeningen er det selvsagt at helse bør ha topprioritet når vi fortsatt står midt i en pandemi.

Takk for tilliten

17. august 2021
Høsten er slutten på sommeren og slutten på en vekstsesong. Men i Legeforeningen er denne høsten starten på nye epoker, nye styrer og nye verv.

Side 1 av 3