Presidentens leder

Et samlet landsstyre setter retning

02. juli 2021
Endelig kom sommeren – og den kom med landsstyremøtet.

Hjelpen er der

08. juni 2021
I utkanten av Modum bad ligger en vakker gul villa med hvite forseggjorte utskjæringer langs mønet. Dette er Villa Sana – et kurs- og rådgivningstilbud som alle leger kan benytte for å få litt hjelp når legelivet blir vanskelig.

Velkommen til landsstyremøte

27. mai 2021
Helsepolitisk debatt, diskusjon om sykehusbygg og valg av ny president og sentralstyre er noe av det som står på programmet når Legeforeningens øverste organ nå samles.

Vårens tariffoppgjør

28. april 2021
Nå må staten og arbeidsgivere heve blikket og tilby et lønnsoppgjør som står i stil med det arbeidet våre grupper nedlegger bokstavelig talt natt og dag under pandemien.

Et legefellesskap på alle kontinenter

14. april 2021
Pandemien har vist oss at god legeetikk er en viktig nøkkel til god krisehåndtering. Da er det avgjørende å ha overnasjonale etiske regler og en sterk organisasjon i ryggen.

Over ett år med korona – igjen er faget svaret

26. mars 2021
Jeg er aldri så stolt som når kolleger fronter både bredde og spiss i faget.

Like rettigheter krever ulik innsats

24. februar 2021
Hvis vi legger sosiale ressurser inn som en del av det kliniske bildet, vil vi ha større mulighet til å oppnå likere resultater, selv med ulikt utgangspunkt.

Frontfaget har havarert

24. februar 2021
Helsearbeidere som har stått i svette smittefrakker, utsatt ferie og jobbet doble vakter har blitt møtt med frontfaget som et absolutt tak i årets lønnsforhandlinger.

Nok legespesialister er en nasjonal oppgave

02. februar 2021
Legeforeningen har etter mange års arbeid fått gjennomslag for flere LIS1-stillinger. Helsedirektoratet anbefaler en økning på 200 stillinger. 138 stillinger er finansiert i statsbudsjettet for 2021. Nå fortsetter vi jobben for de siste 62.

Side 1 av 2