Presidentens leder

Vårens tariffoppgjør

28. april 2021
Nå må staten og arbeidsgivere heve blikket og tilby et lønnsoppgjør som står i stil med det arbeidet våre grupper nedlegger bokstavelig talt natt og dag under pandemien.

Et legefellesskap på alle kontinenter

14. april 2021
Pandemien har vist oss at god legeetikk er en viktig nøkkel til god krisehåndtering. Da er det avgjørende å ha overnasjonale etiske regler og en sterk organisasjon i ryggen.

Over ett år med korona – igjen er faget svaret

26. mars 2021
Jeg er aldri så stolt som når kolleger fronter både bredde og spiss i faget.

Like rettigheter krever ulik innsats

24. februar 2021
Hvis vi legger sosiale ressurser inn som en del av det kliniske bildet, vil vi ha større mulighet til å oppnå likere resultater, selv med ulikt utgangspunkt.

Frontfaget har havarert

24. februar 2021
Helsearbeidere som har stått i svette smittefrakker, utsatt ferie og jobbet doble vakter har blitt møtt med frontfaget som et absolutt tak i årets lønnsforhandlinger.

Nok legespesialister er en nasjonal oppgave

02. februar 2021
Legeforeningen har etter mange års arbeid fått gjennomslag for flere LIS1-stillinger. Helsedirektoratet anbefaler en økning på 200 stillinger. 138 stillinger er finansiert i statsbudsjettet for 2021. Nå fortsetter vi jobben for de siste 62.

Koronaen forsterker betydningen av godt arbeidsmiljø

13. januar 2021
Koronaen ble nylig kåret til årets ord i 2020. Vi har lagt bak oss et spesielt år med mange utfordringer med bakgrunn i nettopp årets ord.

Et håp for det nye året

17. desember 2020
Mine foreldre ønsket seg snille barn til jul. Jeg har ofte lagt til fred på jord og rolige dager. I år ønsker jeg meg lite smitte og nye vaksiner.

Å møtes i koronaens tid

25. november 2020
Første uken i desember har Legeforeningen sitt andre landsstyremøte i 2020. Vi gjennomførte et godt digitalt landsstyremøte i mai, og vi håpet at vi skulle møtes fysisk i desember. Men slik ble det ikke.

Side 1 av 2