Presidentens leder

Like rettigheter krever ulik innsats

24. februar 2021
Hvis vi legger sosiale ressurser inn som en del av det kliniske bildet, vil vi ha større mulighet til å oppnå likere resultater, selv med ulikt utgangspunkt.

Frontfaget har havarert

24. februar 2021
Helsearbeidere som har stått i svette smittefrakker, utsatt ferie og jobbet doble vakter har blitt møtt med frontfaget som et absolutt tak i årets lønnsforhandlinger.

Nok legespesialister er en nasjonal oppgave

02. februar 2021
Legeforeningen har etter mange års arbeid fått gjennomslag for flere LIS1-stillinger. Helsedirektoratet anbefaler en økning på 200 stillinger. 138 stillinger er finansiert i statsbudsjettet for 2021. Nå fortsetter vi jobben for de siste 62.

Koronaen forsterker betydningen av godt arbeidsmiljø

13. januar 2021
Koronaen ble nylig kåret til årets ord i 2020. Vi har lagt bak oss et spesielt år med mange utfordringer med bakgrunn i nettopp årets ord.

Et håp for det nye året

17. desember 2020
Mine foreldre ønsket seg snille barn til jul. Jeg har ofte lagt til fred på jord og rolige dager. I år ønsker jeg meg lite smitte og nye vaksiner.

Å møtes i koronaens tid

25. november 2020
Første uken i desember har Legeforeningen sitt andre landsstyremøte i 2020. Vi gjennomførte et godt digitalt landsstyremøte i mai, og vi håpet at vi skulle møtes fysisk i desember. Men slik ble det ikke.

Gratulerer med Legenes Hus

10. november 2020
13. oktober flyttet Legeforeningen inn i flotte nye lokaler på Christiania Torv. Ett år i landflyktighet i Kirkegata var over, og vi kunne stolt vise fram resultatet av et solid byggeprosjekt – levert på tid og på budsjett.

Alle trenger legevakten

20. oktober 2020
I høringsinnspillet til akuttmedisinforskriften i 2014, skrev Legeforeningen at «Det er på tide å legge bak seg restene av en tradisjon der legevakten er den enkelte leges ansvar, mens kommunene kun skal administrere ordningen.» Tankegangen lever fortsatt i beste velgående, og det er legevaktlegene som betaler prisen.

Statsbudsjettet: Et taktskifte i et valgår alene er ikke nok

14. oktober 2020
Finansminister Jan Tore Sanner entret Stortingets talerstol 7. oktober for å legge fram sitt første statsbudsjett. Stortinget var lukket for offentligheten på grunn av pandemien, vandrehallenhadde plass til noen få journalister, og på Løvebakken stod mange av oss andre spente og klare.

Side 1 av 2