Presidentens leder

24. april 2024

Leger skal ha det bra på jobb

Nylig la helseminister Ingvild Kjerkol frem den lenge varslede Nasjonal helse- og samhandlingsplan, der regjeringen understreket viktigheten av å beholde og rekruttere helsepersonell. Dette er positivt, og nå haster det mer enn noensinne.
18. mars 2024

Kunstig intelligens er en viktig del av fremtidens pasientbehandling

Fagfeltet medisin er innovativt av natur og har alltid omfavnet ny vitenskap og ny teknologi. Nå har vi fått en «helt ny» teknologi: Kunstig intelligens (KI). Og vi ser allerede at KI gir oss uante muligheter i fremtidens pasientbehandling.
28. februar 2024

Alle trenger fortsatt fastlegen

I disse dager sender Helsedirektoratet sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan fastlegeordningen bør organiseres i fremtiden. Det er et arbeid Legeforeningen følger tett.
13. februar 2024

Smarte investeringer for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste

Hvert sentralstyre i Legeforeningen starter sin periode med å definere noen satsingsområder. Det har også sentralstyret for 2023–2025 gjort, og de neste årene vil satsingsområdene ha overskriftene «et godt legeliv», «helseberedskap» og «sykehus». Vi var derfor et spent sentralstyre som fulgte med på helseminister Ingvild Kjerkols årlige sykehustale i januar.
24. januar 2024

Medisinens viktige verdigrunnlag

I år skal Helsinkideklarasjonen revideres. Resultatet vil forplikte forskere verden over, men verdien ligger også i diskusjonene som har foregått i alle verdensdeler, med utallige leger involvert.
11. desember 2023

Med ønske om fred

Da jeg vokste opp husker jeg at mine besteforeldre alltid ønsket seg «fred på jord» til jul, noe vi unger ikke skjønte poenget med i det hele tatt. Som voksen er det ikke vanskelig å forstå dette ønsket.
20. november 2023

Teknologiske løsninger alene redder ikke helsetjenesten

Vi ser ofte en overdreven tro på hvor mye tid helsepersonell kan spare på å innføre ny teknologi.
07. november 2023

Vi står sammen med våre internasjonale kollegaer

I oktober arrangerte World Medical Association (WMA) generalforsamling i Kigali, Rwanda. Til stede var representanter for legeforeninger fra alle verdensdeler. Også Legeforeningen, sammen med våre nordiske kolleger.
24. oktober 2023

Tyngre hverdag for pasienter og helsepersonell

Nylig la regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2024. Budsjettet hjelper dessverre ikke på den krevende situasjonen helsetjenesten står i.

Side 1 av 8