Presidentens leder

Et naboland i krig

Legeforeningen står solidarisk med kolleger i både Ukraina og Russland og fordømmer invasjonen av Ukraina.
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

I skrivende stund er det åtte dager siden Russland angrep Ukraina, og det er fortsatt blodige krigskamper. I forkant av invasjonen trodde og håpet de fleste av oss på en fredelig løsning, men nå er hele Europa i en svært usikker og dramatisk situasjon.

Det er mest dramatisk for det ukrainske folket, men også for den sivile befolkningen i Russland. På begge sider er det unge soldater som blir sendt ut i en krig de ikke ønsker, og mange mister livet i en uforståelig konflikt.

Europa har hittil vist god solidaritet med Ukraina. Det sendes nødhjelp fra alle land, og de nærmeste landene tar imot flyktninger med åpne armer. Det er viktig at også Norge tar ansvar og tar imot flykninger.

Men hva med de som blir igjen? Hva med leger og annet helsepersonell som blir igjen for å redde livet til de som blir skadet i kampene og til de som ikke kan flykte på grunn av sykdom? Er de trygge eller frykter de også for sitt liv?

Genève-erklæringen sier at sivile sykehus som er opprettet for å pleie sårede, syke, vanføre og barselkvinner ikke under noen omstendigheter skal være gjenstand for angrep. Sykehusene skal til enhver tid respekteres og beskyttes av partene i konflikten.

Morten Rostrup, lege og første president i den norske avdelingen i Leger uten Grenser, har fortalt at respekten for det røde korset og vernet sykehusene hadde i krig tidligere, imidlertid har endret seg det siste tiåret. Han har ikke lenger har følt seg like trygg når han er ute på oppdrag. Legeforeningen ber om at russiske ledere respekterer arbeidet til leger og sykepleiere i Ukraina og nøytraliteten til helseinstitusjoner.

For oss som helsepersonell er det viktig å ha nødvendig utstyr og å kunne gi livreddende hjelp uten å frykte for eget liv. Vi vet at det blir raskt mangel på alt medisinsk utstyr og medisiner i krigsområdet, og Legeforeningen har sendt brev til utenriksministeren og helse- og omsorgsministeren der vi ber om at Norge bidrar med medisinske forsyninger. Vi har bedt om at Norge tar imot pasienter fra Ukraina som nødhjelp, og Legeforeningen bidrar også med økonomisk støtte via Leger uten Grenser.

Det vil ikke være noen vinnere av denne krigen, og våre tanker går til alle de som blir uskyldig rammet på begge sider av konflikten.

Til våre ukrainske, russiske og norske kolleger: Takk for alt engasjement mot krigen og for innsatsen for å hjelpe innbyggere og kollegaer i Ukraina. La oss stå sammen i vårt forsvar av fred og folkerett. La oss holde fanen høyt for medisinsk nøytralitet, og la oss stå fast på de grunnleggende prinsippene som det globale legefellesskapet har fastslått gjennom Genève-erklæringen.