Leger på vakt utgjør en forskjell hele tiden

Leger på vakt er helt avgjørende for helsetjenesten. Å være på vakt betyr at legen er tilgjengelige døgnet rundt for å håndtere nødsituasjoner, akutte tilstander og for å gi pasientene nødvendig medisinsk hjelp.
Anne-Karin Rime. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Det nærmer seg sommer og sommerferie, men for legene handler sommeren også om å få vaktturnuser til å gå opp. Til alle døgnets timer er mange leger på jobb. Å ha vakt har alltid vært, og er, en viktig del av legenes arbeid. Noen elsker det, andre vil helst slippe. Man må være borte fra familie og venner, og spesielt i helger og høytider er dette vanskelig for mange. Men leger på vakt er av avgjørende betydning for dem som blir syke – og sykdom kan opptre når som helst.

Den viktigste grunnen til at leger må være på vakt, er behovet for øyeblikkelig respons i nødsituasjoner. Uforutsette hendelser kan oppstå når som helst. Når noen blir syke eller skadet, er det avgjørende at leger er klare til å ta imot dem. Dette gjelder spesielt på legevakt, akuttmottak og intensivavdelinger hvor pasienter kommer med alvorlige symptomer og har behov for umiddelbar behandling. Hvis leger ikke er tilgjengelige på vakt, kan konsekvensene bli fatale.

En annen viktig grunn til at leger må være på vakt, er kontinuiteten i behandlingen. Sykdommer og tilstander tar som kjent ikke hensyn til tidspunkter på dagen. Pasienter kan ha behov for medisinsk oppfølging, justering av medisiner eller håndtering av bivirkninger til enhver tid. Ved å være på vakt sikrer legene at pasientene får den nødvendige oppfølgingen og behandlingen, uten unødvendig forsinkelse eller opphold.

Videre er leger på vakt avgjørende for å håndtere medisinske katastrofer og nødhjelpssituasjoner. Naturkatastrofer, ulykker og epidemier kan føre til et plutselig økende antall pasienter som trenger medisinsk hjelp samtidig. I slike situasjoner er det avgjørende at leger er klare til å mobilisere ressurser, organisere omsorgen og håndtere den ekstra byrden. Under koronapandemien så vi hvor viktig det var at kommuneoverlegene var på vakt, for blant annet å sette i gang tiltak for å hindre videre smittespredning. Uten leger på vakt kan helsetjenesten bli overbelastet, og det kan bli vanskelig å gi adekvat behandling til alle som trenger det.

Leger på vakt spiller en viktig rolle i å gi trygghet til pasienter og deres pårørende. Å vite at det er leger tilgjengelige til enhver tid skaper sikkerhet og tillit til helsetjenesten. Befolkningen kan føle seg tryggere når de vet at de kan få hjelp når som helst, selv om det er midt på natten eller på julaften.

Så til alle som går sommeren i møte med en aller annen form for vakt, kanskje litt oftere enn ønsket; husk at dere utgjør en avgjørende forskjell for pasientene og befolkningens trygghet.