Presidentens leder

Mot lysere tider

I løpet av det halvåret jeg har vært så heldig å være generalsekretær i Legeforeningen, har jeg fått møte mange dyktige medlemmer som bruker av sin tid til å løfte viktige tema, både av faglig og organisatorisk art.
FOTO: Thomas Eckhoff/Legeforeningen
Foto: Thomas Eckhoff/Legeforeningen

Jeg har også hatt gleden av å bli kjent med de ansatte i sekretariatet. Overalt møter jeg et fantastisk engasjement og en inngående kunnskap om svært viktige saksområder. Vi har virkelig en forening å være stolte av!

Året vi har bak oss har gitt få muligheter til å gjennomføre de fysiske møtene som sveiser oss sammen, og som gir oss mulighet for uformell kontakt på tvers i foreningen. Likevel har vi gjennomført landsstyremøte, valgt ny president og sentralstyre, og startet dialogen med ny regjering og nytt storting. Vi tilhører en forening som blir lyttet til, selv om vi ikke alltid får resultater så raskt som vi skulle ønske. Vi som har vårt daglige virke på Christiania Torv trives veldig godt i nytt bygg, og gleder oss til ta imot dere i legenes eget hus. Stikk gjerne innom når dere er i Oslo.

Midtvinters er det mange som bruker tid på å reflektere over året som gikk, og på å se framover med forventning og nye planer. Livet er nå en gang fullt av hverdager, og på denne tiden av året er de fylt av tunge klær, vanskelige kjøreforhold og dårlig sikt. Nye og gamle sykdommer og plager. Som vi leger skal finne ut av, reparere, lindre og trøste. Vi skal være de som finner veien videre, og som motiverer pasientene til egeninnsats. Vi har mye av kunnskapen som trengs, men det skorter gjerne på tid eller tilgjengelige ressurser. Altså gjør vi det beste ut av situasjonen, og det går som regel bra med pasienten.

Hvordan står det så til med oss leger? Vi er vel ikke alltid like gode til å ta vare på oss selv. Snarere er vi stolte over de gangene vi kjemper oss på jobb. Kanskje må vi prioritere litt annerledes framover dersom vi skal kunne fortsette å være bærebjelker i helsevesenet. Det er ikke lett å stå alene om å finne nye løsninger for en hverdag som ikke er bra. Det gjelder også for leger. Husk at vi har tilbud om forebyggende tiltak i støttekollegaordningen, Villa Sana og Trasoppklinikken.

Så hvor henter vi styrke og energi når rammene rundt oss ikke er så gode som de burde? Jeg tror at kollegene er en av de viktigste kildene til støtte og motivasjon. Og til stille jubel når noe gikk bedre enn fryktet eller en vag mistanke viste seg å være veien til riktig diagnose. Støtten kan komme fra en kjær venn og studiekamerat, eller i fellesskapet på et morgenmøte. Aktiviteten i våre foreningsledd løfter engasjement og gir energi til fellesskapet som kjemper for våre saker. Det er alltid så mye som skal bli bedre og så mye vi skal diskutere. Da må vi også huske på at veien dit blir lettere hvis vi prøver å forbedre og diskutere med respekt, gjerne også litt hjertevarme.

Så mitt nyttårsønske er at vi på en respektfull måte hjelper hverandre med å se framover mot lysere tider.

Godt nytt år!