Nå er vi 40 000

Nylig passerte Legeforeningen 40 000 medlemmer. Vi har nådd en historisk milepæl. Vårt fellesskap har aldri vært større, og vi fortsetter å ta kampene for medlemmene og faget vi brenner for.
Anne-Karin Rime. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
– Nå er det over 40 000 av oss. Fellesskapet gjør oss sterkere, sier president Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Antall medlemmer i Legeforeningen har mer enn doblet seg siden år 2000. Medlemstallet har økt hvert eneste år siden 1945, og nye medlemmer melder seg inn nesten hver eneste dag. Medlem nummer 40 000 er 19 år gamle Amelia Sabier som studerer medisin i Tromsø. At nettopp en medisinstudent førte til at vi traff denne milepælen, illustrerer godt hva Legeforeningen er og ønsker å være: En komplett profesjonsforening, for alle leger, hele livet.

Legeforeningen organiserer 95 prosent av alle landets leger. Medlemmene fordeler seg på sju yrkesforeninger og én studentforening. I tillegg er medlemmene representert i 46 fagmedisinske foreninger og 19 lokalforeninger. Å være medlem i Legeforeningen utgjør dermed et unikt, trippelt medlemskap.

Men som president vet jeg at den høye oppslutningen ikke kommer av seg selv, ei heller at vi kan ta den for gitt.

Jeg vil derfor rette en stor takk til alle våre tillitsvalgte, og dere med andre verv i vår forening. Til sammen utgjør dere mer enn 5 300 personer. Dere står opp for legene og pasientene hver eneste dag. Den utrettelige innsatsen alle dere legger ned er helt uvurderlig for Legeforeningen og helsetjenesten. Dere er vår aller viktigste ressurs.

Og dere vil ikke bli mindre viktige i tiden fremover. Presset på helsetjenesten er stort, og vi er nødt til å tenke nytt om både investeringer og ressursutnyttelse. Samtidig er det et faktum at helsetjenesten over tid har vært underfinansiert – og at slik tjenesten er organisert i dag, ikke er bærekraftig.

Legeforeningen er tydelig på at sykehusene må organiseres slik at leger får brukt mer av tiden sin til pasientene og legeoppgaver. I dag går altfor mye av tiden til rent administrativt arbeid. Det må investeres i brukervennlige IKT-løsninger, større og bedre sykehusbygg og rett kompetanse på rett plass. Vi må beholde eksisterende fastleger og rekruttere flere nye, og vi trenger å utdanne flere legespesialister i Norge, slik at vi står bedre rustet til å møte kriser.

Dette vil vi fortsette å jobbe for – og neste viktige politiske begivenhet er fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024. Legeforeningen har klare forventninger til at regjeringen prioriterer en helsetjeneste der det på visse områder allerede knaker i sammenføyningene.

Jeg kan i hvert fall love alle medlemmer at kampen for deg og faget du brenner for skal vi fortsette å ta, som vi har gjort siden 1886. Nå er det over 40 000 av oss. Fellesskapet gjør oss sterkere.