Store gjennomslag starter i det små

Som leger har vi unik innsikt i helseutfordringene og behovene til pasientene vi møter og behandler. Vi står ansikt til ansikt med de ulike sidene av helsetjenesten, og vi ser hvordan politiske beslutninger ikke bare påvirker pasientene, men også dem som jobber i tjenesten.
Anne-Karin Rime. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Dette gir oss en enestående mulighet til å sette dagsorden i politiske diskusjoner og påvirke beslutningstakere. Å bli hørt, få gjennomslag og høste resultater av politisk påvirkningsarbeid, er ikke noe som oppnås over natten. Det er et langsiktig arbeid som krever tålmodighet og utholdenhet. Det handler om å bygge allianser og samarbeide med andre interessenter, både innenfor og utenfor helsetjenesten. Små møter og samtaler står helt sentralt i dette arbeidet. 

Selv om hvert enkelt møte kan virke som en dråpe i havet, er det summen av alle møtene, samtalene og relasjonene som kan gi gjennomslag over tid. Gradvis og sakte kan politiske beslutninger utformes med «riktig» forståelse.

En viktig arena for slike møter er Arendalsuka. Der treffes hele det politiske Norge til debatt og sosialisering hvert år. Tradisjonelt markerer denne uka også den uoffisielle starten på valgkampen i valgår. Det er ingen grunn til å tro at det blir annerledes i år.

Legeforeningen vil være tydelig til stede under Arendalsuka, med to egne debatter og deltakelse i mange, mange flere. Jeg ser frem til å snakke om fastlegeordningen, sykehusøkonomi og helsepolitikk i stort med de som faktisk kan gjøre noe fra eller til – politikere og beslutningstakere.

Godt og effektivt påvirkningsarbeid handler også om synlighet og kommunikasjon. Men Legeforeningen kommuniserer ikke for synlighetens skyld. Vi kommuniserer for å oppnå bestemte mål. Påvirkningsarbeidet vårt har med andre ord retning. Vi må derfor finne den rette balansen mellom synlighet og «under radaren»-arbeid, for synlighet alene gir ikke nødvendigvis gjennomslag. Denne balansegangen er krevende å stå i, men avgjørende hvis vi skal oppnå resultater på sikt.

Med et lokalvalg i nær horisont vil jeg til slutt fremheve betydningen av å jobbe lokalt med påvirkning. Det er på lokalt nivå beslutninger om for eksempel legevakt og åpningstider for lavterskeltilbud til psykisk syke blir fattet. Tilbud som har stor betydning ikke bare for pasienter og øvrig befolkning, men også for dem som jobber i helsetjenesten, noe sommerens engasjement rundt legers arbeidssituasjon har vist. Alle har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, og dette er det myndighetenes ansvar å sørge for. I tider preget av ressursmangel og høy arbeidsbelastning, er politisk påvirkning ekstra krevende, men desto mer viktig.

Ingen kjenner den lokale helsetjenesten bedre enn legene. Derfor bør vi engasjere oss i den kommende lokalvalgkampen. Oppsøk politikere, be om møter, bruk media og legg grunnlag for at helse settes høyt opp på den lokalpolitiske agendaen. Skal man få til de store gjennomslagene, må man starte i det små. Starter man ikke, vil man heller ikke få til endringer.

I hverdagen er legene pasientenes helserådgivere. I lokalvalgkampen er det politikerne som trenger våre råd. Vi vet hvor skoen trykker og hva som må til for å lykkes. La oss derfor bruke den kommende valgkampen til å engasjere oss og gjøre en forskjell. 

Sammen skal vi skape en bedre helsetjeneste for alle.