Presidentens leder

Takk for all støtte og forståelse i blåreseptsaken

Blåreseptsaken er uten tvil den saken som har preget Legeforeningen mest den siste tiden. Sjelden har våre medlemmer vært så enstemmig i en sak.
Anne-Karin Rime, President
10. februar 2022
FOTO: Thomas B. Eckhoff, Legeforeningen
FOTO: Thomas B. Eckhoff, Legeforeningen

At alle leger kunne risikere å bli personlig bøtelagt for å gjøre en så komplisert og viktig jobb for myndighetene som foreskrivning av blåresept er, satte sinnene i kok.

Regelverket er komplisert og endrer seg hele tiden. Oppgaven innebærer et stort innslag av medisinsk skjønn i vurderingen av om en pasient har rett til å få sine medisiner på blå resept eller om de må få det på hvit resept og betale alt selv. For det er det blåreseptordningen handler om – pasientenes rettigheter til å få nødvendige medisiner, uten å måtte ta hele kostnaden selv.

Som følge av den nye forskriften om personlige bøter, endte vi i den beklagelige situasjonen at vi i to dager måtte råde medlemmene til å holde forskrivning av blåresepter på et minimalt nivå. For oss er dette en prinsipiell sak, og vi var helt nødt til å sette foten ned.

Dessverre ville et slikt råd kunne gå ut over enkeltpasienter. Derfor var det helt avgjørende for oss å ha god dialog med de største pasientorganisasjonene. De har gitt oss bred støtte.

For lege-pasient-forholdet bygger på tillit. Dette tillitsforholdet står i fare når det i praksis ikke lenger er rom for medisinsk skjønn i vurderingen av hvorvidt en pasient oppfyller vilkårene for blåresept. Vi har også høstet bred politisk forståelse for at personlige bøter ikke er riktig vei å gå for å sikre riktig forvaltning av blåreseptordningen. Helseministeren har lovet å komme med
forslag til en forskriftsendring og ut ifra høringen vurdere en lovendring. SV, Rødt og FrP har fremmet et representantforslag om at regjeringen må se på loven på nytt, og eventuelt komme tilbake til Stortinget med et nytt lovforslag. Legeforeningen vil fortsatt være tett på saken. Vårt mål er lovendring. Gebyrordningen må oppheves og reglene må fjernes.

Til slutt må jeg si takk for all støtte og forståelse i en viktig og krevende sak. Både til legene som måtte gi pasientene en hvit resept – og ikke minst til de pasientene som fikk en hvit resept, men som likevel viste forståelse for dette. Tusen takk skal dere ha. I denne saken gir vi oss ikke.