Uten tillitsvalgte – ingen Legeforening

Jeg er takknemlig for alle dere som har sagt ja til tillitsvalgtrollen, og som ønsker å gjøre noe for fellesskapet.
FOTO: Thomas Eckhoff
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Da jeg ble valgt til visepresident i Legeforeningen, siterte jeg Per Fugelli; «Tillit er det stoffet nysgjerrighet blir til av». Jeg takket for tilliten og gledet meg til den oppdagelsesferden jeg skulle ut på. Ferden førte meg til presidentvervet.

Det beste denne oppdagelsesferden har vist meg, er uten tvil møtene med de som har tatt på seg ulike verv i foreningen vår. Legeforeningen har en rekke fantastiske tillitsvalgte i de ulike aksene. De er engasjerte og bruker mye tid på å legge til rette for at leger skal kunne utføre arbeidet sitt på best mulig måte, både når det gjelder faglighet og arbeidsforhold.

De tillitsvalgte på sykehusene gjør til daglig en god jobb opp mot arbeidsgiversiden på alle nivåer. Pandemien har forsterket erfaringen av at der tillitsvalgte blir tatt med i de ulike beslutningsprosessene og samarbeidet fungerer godt, så går det bedre selv om det er et stort press. De tillitsvalgte har verdifull informasjon til arbeidsgiverne og ønsker å være konstruktive bidragsytere, slik at man kan finne frem til de beste løsningene – også i krevende situasjoner.

Fastlegene står i en svært krevende situasjon, og de tillitsvalgte i fastlegekorpset fortjener en stor takk for en utrettelig innsats og bistand for både nye og eldre fastleger som føler at tiden ikke strekker til. Det skrives utallige innlegg i lokalaviser landet over om hvordan grunnmuren i vår offentlige helsetjeneste svekkes måned for måned. Noen kommuner tar ansvar og gjør lokale tiltak, men Legeforeningen jobber også på alle plan for en statlig finansiert fastlegeordning, og ikke en ordning som er basert på den enkelte kommunes økonomi. Det gir ikke likeverdige helsetjenester.

Legeforeningen har tydeliggjort fagaksen i foreningen de siste årene ved å etablere et fagstyre og et faglandsråd. Her sitter det leger med verdifull fagkompetanse. Vi ønsker og arbeider for at arbeidsgiver og myndigheter skal benytte seg av fagaksen både når det gjelder å utarbeide faglige retningslinjer og ikke minst sikre adekvat spesialistutdanning og etterutdanning for spesialister.

Lokalforeningene har en viktig oppgave på tvers av foreningen. De er vår lokale samhandlingsarena, har verdifull kunnskap om lokale forhold, og kan jobbe opp mot lokale politikere. Under Legeforeningens lokalforeningsseminar i slutten av november, traff jeg engasjerte ledere av lokallagene. Diskusjonene var gode og lærerike.

Uten tillitsvalgte og medlemmer – ingen Legeforening. Jeg er takknemlig for alle dere som har sagt ja til tillitsvalgtrollen, og som ønsker å gjøre noe for fellesskapet. Legeforeningen skal gjøre sitt beste for å skolere og bistå dere i oppgaven, til det beste for alle medlemmene.

Jeg vil også rette en stor takk til alle dere medlemmer som har vakt og jobber i jul og nyttårshelgen– deres innsats er uvurderlig.

God jul og godt nyttår!