Velkommen til Bodø!

Fjorten år har gått siden landsstyret sist møttes i Bodø. Jeg gleder meg til å treffe alle delegater, medlemmer og andre deltakere – og ser frem til viktige debatter og givende meningsbrytning.

Årets landsstyremøte har en innholdsrik agenda. Tradisjonen tro står foreningens politikk i sentrum, for landsstyremøtet er først og fremst et politisk verksted. Dette er arenaen hvor vi staker ut kursen for Legeforeningens aktiviteter og prioriteringer.

Den helsepolitiske debatten i år vil ta for seg forholdet mellom den offentlige og private helsetjenesten. Debatten blir stadig mer aktuell, og den rommer en rekke komplekse problemstillinger. De private helsetjenestene har vært i voldsom vekst de siste årene. Hvordan sikrer vi en sterk offentlig helsetjeneste med det private som et supplement og nyttig avlastning? Altså, ikke en enten-eller-tankegang, men både og. Veksten i private helsetjenester utfordrer velferdsstatens likhetsprinsipp, men vi forventer like fullt at politikerne stiller seg spørsmålet hvorfor før de iverksetter tiltak. Veksten i det private har nemlig ikke skjedd i et vakuum.

Den helsepolitiske debatten hvor blant annet helseminister Ingvild Kjerkol deltar, vil deles inn i tre bolker: Ansvarsdeling (samhandling, prioritering og tilgjengelighet), arbeidsforhold og arbeidsoppgaver (rekruttering og kunnskapsoverføring) og økonomi (investeringer i det offentlige og veksten i private helseforsikringer). Jeg ser frem til et interessant og viktig ordskifte.

I relasjon til den helsepolitiske debatten, vil årets aktuelle sak gå i dybden på sykehusutvalgets rapport som kom før påske. Professor Jon Magnussen som ledet utvalget vil presentere og diskutere rapporten med landsstyret. Den krevende situasjonen i spesialisthelsetjenesten er på ingen måte ny, men problemene har kulminert etter pandemien. Og mye tyder dessverre på at det må bli verre før det blir bedre. Det haster med å få snudd den negative utviklingen. Vi må bygge og organisere sykehusene slik at de legger til rette for gode pasientmøter, og at høy faglig kvalitet prioriteres. Sykehusutvalgets rapport må leses som et bidrag til det, uten at de har hatt mandat til å fjerne foretaksmodellen.

Anne Karin Rime under landsstyremøtet i Stavanger i 2023.
POLITISK VERKSTED: President Anne-Karin Rime adresserer landsstyret. Her fra fjorårets landsstyremøte i Stavanger. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

I år er det duket for valg av president, sentralstyre, valgkomite, desisorutvalg og styremedlemmer til Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP). Jeg vil takke alle som har bekledd disse vervene i denne perioden og ser frem til spennende valg i Bodø. Sammen skal vi også lage nytt prinsipp- og arbeidsprogram, behandle lovendringer, gjennomgå økonomien og følge opp arbeidet med foreningens bærekraft, samt evaluere ordningen med fagstyre og faglandsråd. Landsstyret setter retning for foreningens virke – og landsstyret har alltid rett.   

Jeg vil også rette en stor takk til Nordland legeforening som er lokalt vertskap og tilrettelegger for årets landsstyremøte. De har gjort et godt arbeid, og programmet vi skal igjennom er både variert og innholdsrikt. 

Innimellom det faglige blir det selvsagt også tid til sosial omgang og mingling. Denne delen av møtet er vel så viktig.

Landsstyremøtet er åpent for alle, og programmet ligger på Legeforeningens nettsider. Har du ikke mulighet til å ta turen til Bodø? Fortvil ikke. Møtet vil strømmes direkte på våre nettsider og vår Facebook-side.

Vel møtt – og godt landsstyremøte!