Fond for kvalitet og pasientsikkerhet

Midlertidig refusjonsordning for fastleger

Midlertidig refusjonsordning for fastleger som deltar i kurs for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
1. desember 2022
Lege og sykepleier med en pasient som ligger i en sykeseng. Foto: Colourbox.com
Lege og sykepleier med en pasient som ligger i en sykeseng. Foto: Colourbox.com

Både næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet. Kurset bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis. Hvis ikke kurset inneholder evaluering av egen praksis må kurset ha et klart og tydelig fokus på kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet. Obligatoriske grunnkurs dekkes ikke.

Ordningen gjelder fra annonseringsdato 17.08.21. Kursbevis må være utstedt etter denne dato.

Midler deles ut så lenge enkeltbevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet rekker.

Dette kan dekkes:

  • Kursavgift opp til 4000 NOK.
  • Kompensasjon for tap som følge av fravær fra arbeid /praksis i arbeidstiden. Det kan søkes om refusjon for inntil 2 hele, eller 4 halve dager per år og i henhold til Legeforeningens satser for praksiskompensasjon.

Dokumentert fravær fra praksis samt kursbevis er en forutsetning for å motta midler.

Søkere må bruke den digitale søknadsmodulen for å få behandlet sin søknad.