Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke

Midler til LADA-studie

Johan Selmer Kvanes′ legat tildelte i 2015 kroner 250.000 i midler til et prosjekt som skulle undersøke om tidig insulinbehandling er fordelaktig for å bevare egen insulinproduksjon hos pasienter med Latent Autoimmune Diabetes in the Adult (LADA).
3. november 2021

Metodisk har prosjektet gjennomført en randomisert behandlingsstudie. Prosjektet ble ledet ved seksjonsoverlege/professor II Valdemar Grill, St. Olavs Hospital/NTNU.

Resultatet ble klart i 2019.