Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Aktuelt

Aksjon mot markedsføring

Rådet for legeetikk har gjennomført en aksjon mot markedsføring av legetjenester i strid med Etiske regler for leger. Rådet for legeetikk har sendt brev til en rekke legevirksomheter med råd om å endre deres markedsføring.
3. juli 2020
Lege med foldede hender ved en pult. Foto: Colourbox.com Fotograf:  Motortion
Rådet for legeetikk gir råd om å endre markedsføring. Foto: Colourbox.com Fotograf: Motortion

"Rådet for legeetikk har gått gjennom en mengde markedsføring av legetjenester. Der det var åpenbar strid med Etiske regler for leger har vi veiledet legen til å endre markedsføringen", uttaler Svein Aarseth.

Mange virksomheter manglet informasjon om hvem som er medisinsk ansvarlig lege, noe som er i strid med Etiske regler for leger kap III § 2 som sier at: "Ved markedsføring av og informasjon om legetjenester skal de(n) medisinsk ansvarlig leges navn fremgå."

Blant de som tilbyr estetisk medisin var det en del som hadde markedsføring i strid med kap III § 1. Denne bestemmelsen sier blant annet at "markedsføring som kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme".

"Bruk av uttrykk som "gummy smile" og "sinnarynke" i markedsføring av legetjenester bidrar til å skape fordommer mot ulike variasjoner av utseende", forklarer Aarseth.

Kap III § 1 sier også at "markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede resultater av definerte tjenester". En del tilbydere av estetisk medisin hadde også markedsføring som var i strid med dette, særlig ved bruk av før-/etterbilder, og andre beskrivelser som gav uttrykk for særlig høy kvalitet på tjenestene virksomheten tilbyr.

Etiske regler for leger kap III §§ 3 og 4 har bestemmelser om bruk av spesialisttittel, andre titler og betegnelser. En del av tjenestene benyttet begrepet "spesialist" om andre typer kvalifikasjoner enn formell spesialistutdannelse. Også dette har Rådet for legeetikk poengtert overfor de det gjelder og rådet dem til å endre på.