Aktuelt

Rådets uttalelse om tredje vaksinedose

11. oktober 2021
Rådet for legeetikk mener at i den vanskelige avveiningen mellom nasjonale og internasjonale hensyn, må prinsippet om rettferdig fordeling av knappe helseressurser veie tyngst.

Urettferdig fordeling av helsetjenester

26. mai 2021
Høsten 2020 tilbød Dr.Dropin gratis celleprøvetakning for kvinner i DnBs Saga-program. Rådet for legeetikk gav kritikk for brudd på Etiske regler for leger kapittel I § 12 som gir uttrykk for et prinsipp om rettferdig fordeling av helseressurser.

Kritikk for markedsføring av blodprøvepakker

01. februar 2021
Rådet for legeetikk gir Blodsjekk AS kritikk for brudd på Etiske regler for leger og ber om at virksomheten opphører. Denne måten å legge til rette for og oppfordre pasienter til å ta ulike blodprøvepakker anses av rådet som en markedsføring, og bruk av metode som savner vitenskapelig grunnlag. Rådet anser det også å være en økonomisk utnyttelse av pasientene.

Kritikk for brudd på etiske regler for leger

06. januar 2021
Rådet for legeetikk gir Berit Nordstrand kritikk for brudd på etiske regler for leger.

BIOTEK 2020 – Hva nå?

04. november 2020
Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet en seminarrekke med panelsamtale om ny bioteknologilov. Temaet for det første seminaret er tidlig fostediagnostikk og NIPT.

Døende pasienter og deres pårørende

01. september 2020
Rådet for legeetikk er opptatt av døende pasienters mulighet til å ha sine nærmeste pårørende hos seg, under den pågående pandemien.

Aksjon mot markedsføring

03. juli 2020
Rådet for legeetikk har gjennomført en aksjon mot markedsføring av legetjenester i strid med Etiske regler for leger. Rådet for legeetikk har sendt brev til en rekke legevirksomheter med råd om å endre deres markedsføring.

Rådet for legeetikk er kritisk til Austad diagnostikk virksomhet og markedsføring

12. desember 2019
Austad diagnostikk tilbyr "helsesjekk med ultralyd er en systematisk undersøkelse utført av spesialist (røntgenlege). Helsekontrollen inkluderer ultralyd av halskar, skjoldbruskkjertel, lymfebaner, bryst, indre organer i mageregionen, livmor og eggstokker, lyske, testikler og pulsårene til beina."

WMA har vedtatt en ny deklarasjon

07. november 2019
WMA har vedtatt en ny deklarasjon på General Assembly i Tblisi nå i oktober om eutanasi og legeassistert selvmord.

Side 1 av 2