Aktuelt i media

Rådet for legeetikk er kritisk til Austad diagnostikk virksomhet og markedsføring

12. desember 2019
Austad diagnostikk tilbyr "helsesjekk med ultralyd er en systematisk undersøkelse utført av spesialist (røntgenlege). Helsekontrollen inkluderer ultralyd av halskar, skjoldbruskkjertel, lymfebaner, bryst, indre organer i mageregionen, livmor og eggstokker, lyske, testikler og pulsårene til beina."

WMA har vedtatt en ny deklarasjon

07. november 2019
WMA har vedtatt en ny deklarasjon på General Assembly i Tblisi nå i oktober om eutanasi og legeassistert selvmord.

Rådet for legeetikk reagerer på reklame

20. mai 2019
Rådet for legeetikk mottok flere henvendelser om reklamen "Tjen CashPoints på ditt neste legebesøk hos Dr.Dropin ". Rådet vurderte saken i møte 3.4.2019 og vedtok å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kap. III og tilskrive Dr.Dropin med følgende:

Leger og reservasjon

17. februar 2012
Legeforeningen er opptatt av at pasienter skal ha lik rett til behandling, skriver president Hege Gjessing.

Hva er jus? Forholdet mellom jus og etikk

02. februar 2012
Jus brukes for å styre samfunn og individers adferd gjennom normering med rettsvirkninger. Rettsvirkningene er den viktigste forskjellen på jus og etikk.