Aktuelt

20. desember 2023

Kunnskapsgrunnlag om dødshjelp

Rådet for legeetikk har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om dødshjelp.
06. september 2023

Nordisk etikk-konferanse på Soria Moria

De nordiske legeforeningenes etikkråd møtes annenhvert år til etikk-konferanse. Rådet for legeetikk er i år vertskap for møtet som avholdes 6. – 8. september på Soria Moria.
14. februar 2022

Uetisk markedsføring av legetjeneste

Legetjenesten Maja.no og Hanshelse.no har fått kritikk av Rådet for legeetikk for å ha markedsført i strid med Etiske regler for leger (legeforeningen.no). Rådet for legeetikk reagerer blant annet på at virksomheten markedsfører en "fornøydgaranti", legger frem kundeomtaler og bruker påstander om kvaliteten på tjenesten.
10. januar 2022

Kritikk for villedende markedsføring av koronatest

Legevakt Vests markedsføring av koronatester var utydelig på om testene var gratis eller ikke. Det kunne fremstå som uklart om testen man bestilte var en del av den offentlige test-ordningen, eller en helprivat test som man skulle betale for.
15. desember 2021

Seminar i samarbeid med Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Rådet for legeetikk arrangerer et seminar i samarbeid med Idrettsmedisinsk etikkutvalg i Idrettsforbundet.
29. november 2021

Seminar om leger i sosiale medier

I anledning av at Rådet for legeetikk fyller 60 år ble det arrangert et jubileumsseminar i Legenes Hus 25.1.2021. Hør interessante innledninger fra filosof Einar Øverenget og advokat Jon Wessel-Aas. La deg engasjere av diskusjonen i lege-panelet som består av Annabelle Tully, Nils Christian Tvedt Karlsen og Trond Nordseth.
11. oktober 2021

Rådets uttalelse om tredje vaksinedose

Rådet for legeetikk mener at i den vanskelige avveiningen mellom nasjonale og internasjonale hensyn, må prinsippet om rettferdig fordeling av knappe helseressurser veie tyngst.
26. mai 2021

Urettferdig fordeling av helsetjenester

Høsten 2020 tilbød Dr.Dropin gratis celleprøvetakning for kvinner i DnBs Saga-program. Rådet for legeetikk gav kritikk for brudd på Etiske regler for leger kapittel I § 12 som gir uttrykk for et prinsipp om rettferdig fordeling av helseressurser.
01. februar 2021

Kritikk for markedsføring av blodprøvepakker

Rådet for legeetikk gir Blodsjekk AS kritikk for brudd på Etiske regler for leger og ber om at virksomheten opphører. Denne måten å legge til rette for og oppfordre pasienter til å ta ulike blodprøvepakker anses av rådet som en markedsføring, og bruk av metode som savner vitenskapelig grunnlag. Rådet anser det også å være en økonomisk utnyttelse av pasientene.

Side 1 av 2