Aktuelt

Uetisk markedsføring av legetjeneste

14. februar 2022
Legetjenesten Maja.no og Hanshelse.no har fått kritikk av Rådet for legeetikk for å ha markedsført i strid med Etiske regler for leger (legeforeningen.no). Rådet for legeetikk reagerer blant annet på at virksomheten markedsfører en "fornøydgaranti", legger frem kundeomtaler og bruker påstander om kvaliteten på tjenesten.

Kritikk for villedende markedsføring av koronatest

10. januar 2022
Legevakt Vests markedsføring av koronatester var utydelig på om testene var gratis eller ikke. Det kunne fremstå som uklart om testen man bestilte var en del av den offentlige test-ordningen, eller en helprivat test som man skulle betale for.

Seminar i samarbeid med Idrettsmedisinsk etikkutvalg

15. desember 2021
Rådet for legeetikk arrangerer et seminar i samarbeid med Idrettsmedisinsk etikkutvalg i Idrettsforbundet.

Seminar om leger i sosiale medier

29. november 2021
I anledning av at Rådet for legeetikk fyller 60 år ble det arrangert et jubileumsseminar i Legenes Hus 25.1.2021. Hør interessante innledninger fra filosof Einar Øverenget og advokat Jon Wessel-Aas. La deg engasjere av diskusjonen i lege-panelet som består av Annabelle Tully, Nils Christian Tvedt Karlsen og Trond Nordseth.

Rådets uttalelse om tredje vaksinedose

11. oktober 2021
Rådet for legeetikk mener at i den vanskelige avveiningen mellom nasjonale og internasjonale hensyn, må prinsippet om rettferdig fordeling av knappe helseressurser veie tyngst.

Urettferdig fordeling av helsetjenester

26. mai 2021
Høsten 2020 tilbød Dr.Dropin gratis celleprøvetakning for kvinner i DnBs Saga-program. Rådet for legeetikk gav kritikk for brudd på Etiske regler for leger kapittel I § 12 som gir uttrykk for et prinsipp om rettferdig fordeling av helseressurser.

Kritikk for markedsføring av blodprøvepakker

01. februar 2021
Rådet for legeetikk gir Blodsjekk AS kritikk for brudd på Etiske regler for leger og ber om at virksomheten opphører. Denne måten å legge til rette for og oppfordre pasienter til å ta ulike blodprøvepakker anses av rådet som en markedsføring, og bruk av metode som savner vitenskapelig grunnlag. Rådet anser det også å være en økonomisk utnyttelse av pasientene.

Kritikk for brudd på etiske regler for leger

06. januar 2021
Rådet for legeetikk gir Berit Nordstrand kritikk for brudd på etiske regler for leger.

BIOTEK 2020 – Hva nå?

04. november 2020
Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet en seminarrekke med panelsamtale om ny bioteknologilov. Temaet for det første seminaret er tidlig fostediagnostikk og NIPT.

Side 1 av 2