BIOTEK 2020 – Hva nå?

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet en seminarrekke med panelsamtale om ny bioteknologilov.
Temaet for det første seminaret er tidlig fostediagnostikk og NIPT.
Plakat for arrangementet Biotek 2020 - Hva nå? Plakat for arrangementet Biotek 2020 - Hva nå? Fra øverst til venstre:   Anne Mari Røsting Strand, Morten Magelssen, Guttorm Haugen, Tilde Broch Østborg, Ishra Bushaq og Berge Solberg  Foto: Legeforeningen
Plakat for arrangementet Biotek 2020 - Hva nå? Fra øverst til venstre: Anne Mari Røsting Strand, Morten Magelssen, Guttorm Haugen, Tilde Broch Østborg, Bushra Ishaq og Berge Solberg Foto: Legeforeningen

Seminaret avholdes 25.11 - 18:00 og 20:00, og vil i hovedsak foregå via Zoom. Seminaret er åpent for alle interesserte, og det vil være mulig å stille spørsmål til panelet. Har du noe på hjertet om dette?

Ønsker du å følge seminaret som tilskuer, blir det også streamet på Facebook.

Deltakere i panelet:

  • Guttorm Haugen - Seksjonsleder og professor ved Forstermedisinskseksjon / Fødeavdelingen, Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet
  • Bushra Ishaq - Lege, stipendiat med MF. Medlem av Bioteknologirådet
  • Morten Magelssen - Førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo; professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole; medlem av Bioteknologirådet.
  • Anne Mari Røsting Strand, PhD - PhD-avhandling med tittel: Fosterdiagnostikk og relasjoner. Etisk analyse av argumentasjonslinjer i den offentlige diskusjonen om fosterdiagnostikk i Norge
  • Tilde Broch Østborg - Overlege ved Kvinneklinikken, SUS. Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Medlem i Legers etiske råd

Moderator for debatten: Berge Solberg - Professor i medisinsk etikk, NTNU.