Aktuelt

Døende pasienter og deres pårørende

Rådet for legeetikk er opptatt av døende pasienters mulighet til å ha sine nærmeste pårørende hos seg, under den pågående pandemien.
1. september 2020
En pårørende holder en pasient i hånden. Foto: sittithat tangwitthayaphum/Istockphoto.com
En pårørende holder en pasient i hånden. Foto: sittithat tangwitthayaphum/Istockphoto.com

Det er en menneskerett å slippe å dø alene (NOU 1999: 2 kap. 5.2). Pasienter i livets sluttfase og deres pårørende har et behov for samvær, og dette bør helsevesenet søke å ivareta.  I en langvarig pandemisituasjon er det derfor viktig at den enkelte institusjon har avklart når en pasient ansees som døende, hvordan nødvendige smitteverntiltak kan ivaretas og hvem som skal  treffe beslutninger som  angår den enkelte døende pasient.