Kritikk for brudd på etiske regler for leger

Rådet for legeetikk gir Berit Nordstrand kritikk for brudd på etiske regler for leger.

Rådet for legeetikk mener Nordstrand anbefaler metoder som savner vitenskapelig grunnlag, og at noen av opplysningene hun gir gjennom sin virksomhet ikke reflekterer medisinsk allment aksepterte eller vitenskapelig dokumenterte metoder.

Berit Nordstrand utgir bøker med oppskrifter, ernæringsråd og råd om utredning og diagnostisering av kroppslige plager blant annet ved at pasientene oppfordres til å på egen hånd bestille laboratorieprøver. Rådet for legeetikk har sett nærmere på boken Omstart 30 og de helseråd hun gir her.

Enkelte av opplysningene hun gir er potensielt villedende overfor publikum, og Rådet for legeetikk mener det kan skape unødvendig helseangst.

Rådet for legeetikk har innhentet faglige vurderinger fra relevante fagmedisinske foreninger.